Skip to main content

Vervolg ALV

Bestuurswisseling

Aftredende bestuursleden zijn Ingrid Douwes en Jaap Cuperus. Maria Kuster was in het bestuur secretaris en wordt adviseur beleid. Frans Elderson is in zijn nieuwe rol als bestuurslid secretaris. Hartelijk dank en welkom!

“Natte palen, droge voeten” is de titel van de presentatie van Sieb de Jong van de Commissie Grondwater tijdens de ALV. Hij gaat in op de achtergronden na een stukje geschiedenis van de wijk. De 3 oorzaken van paalrot zijn de verlaging van het polderpeil, lekkende riolering en bemalingen. Op 16 juli is de voortgangsrapportage op de site geplaatst waarin u meer kunt lezen.

Margreet Hovenkamp geeft namens het bestuur een presentatie met Terugblik 2014 en vooruitblik 2015.

Kort wordt ingegaan op de koerswijziging en de stappen die in 2015 worden gezet.In 2014 heeft een statutenwijziging  plaatsgevonden. Het oude model van een bewonersorganisatie is ingeruild voor een bredere invulling met sociale media. Daarnaast is het vasthouden aan strikte gebiedsgrenzen losgelaten. De leefkwaliteit wordt niet alleen door bewoners gemaakt maar ook door de mensen die er werken.  Oud Hillegerberg is per 1 januari 2015 aangesloten en de activiteiten van de Commissie Grondwater zijn bij InHillegersberg ondergebracht. Behoefte is om sneller te kunnen reageren op de ontwikkelingen om ons heen. Sociale media wordt als communicatiemiddel ingezet.  Naast een website is er een facebookpagina en een twitteraccount. Vanwege het succes was er een  nieuwe website nodig. Inmiddels is er een koppeling op de site met artikelen, agenda, facebook en twitter. Na de zomer willen we opnieuw een magazine uitgeven mits de financiën het toelaten. Volgende stap is om ondernemers erbij te betrekken. Heeft u zelf een leuke activiteit of verhaal? Wanneer u het instuurt dan plaatsen we het op de site.

Bestemmingsplan Molenlaankwartier / Lage limiet

Op 19 juni verliep de datum om te reageren op het ontwerp bestemmingsplan van de Deelgemeente. Dit plan wordt om de 10 jaar vastgesteld. De input van InHillegersberg is opgenomen in de brief naar de Gemeente Rotterdam.

A13A16

Afgelopen jaar heeft InHillegersberg actief deelgenomen aan de gebiedstafel van het Bergsche Bos A13A16. Rijkswaterstaat heeft 3 vergaderingen van de gebiedstafels georganiseerd waarbij actief input is geleverd. De tekeningen die hierna volgende waren uit teleurstellen en de geleverde input werd niet teruggevonden.  In de presentatie vindt u door ons gemaakte impressie tekeningen.

Onze aandachtspunten zijn: Locatie van de weg is in nabijheid van de wijk. Kan de A13A16 niet verder van de huizen en daarmee in het bos worden gelegd. Hoogte van de wal is 8 meter en is daarmee ook erg stijl. Voetgangers en fietsroutes zijn erg stijl. Inpassing in het park (landschappelijk).

Verder is ook ingesproken bij de gebiedscommissie. Overall is de mening dat er te weinig is gedaan met de input van de bewoners over de gehele linea en niet alleen van het Bergsche Bos. 

Alle betrokkenen van de verschillende gebiedstafels hebben zich verenigd. Een petitie voor  handtekeningen is opgesteld.  Deze handtekeningen zijn op dinsdag  1 juli bij de tweede kamer aan de betrokken tweede kamer leden aangeboden. Op donderdag  3 juli hebben een aantal tweede kamer leden een motie ingediend. Helaas heeft deze motie het niet gehaald. We beraden ons met de andere actief betrokken partijen op vervolgstappen.

tweet ih min a13a16tweet min a13a16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat reactieformulier zien
0
Shares