Skip to main content

Bewonersavond en ALV op 27 juni

Graag nodigen we u uit onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 27 juni 20.00 uur,  Argonautenweg 23 te Rotterdam. De agenda ALV 27 juni 2016, notulen ALV 25 juni 2015, jaarverslag 2015 concept en jaaroverzicht 2015 en budget 2016 concept vindt u op onze website www.inhillegersberg.nl.

Paul Scheublin praat ons bij over de laatste stand van zaken A13A16. Rijkswaterstaat laat baanbrekend onderzoek uitvoeren naar de gevolgen voor grondwater voor de wijk. Dit onderzoek wordt toegelicht door Aniel Balla (Arcadis en Witteveen+Bos). Ook Rijkswaterstaat is aanwezig om vragen te beantwoorden. De avond sluiten we af met een glaasje.

19:30 uur zaal open, koffie staat voor u klaar

AGENDA

20:00 uur Huishoudelijk deel met verslag en jaarrekening

20:20 uur "Tracé besluit A13A16 wordt of is in juni genomen, is er nog een laatste kans?" door Paul Scheublin 

21:10 uur “Toelichting op het hydrologisch onderzoek A13A16” door Aniel Balla (Arcadis en Witteveen+Bos)

21:30 uur Gelegenheid tot napraten met een glaasje en een hapje.

Wij hopen u te ontmoeten op 27 juni.

Terugblik

In 2015 hebben we ons ingezet voor een goede inpassing van de A13A16. InHillegersberg nam deel aan de gebiedstafels en heeft een zienswijze ingediend op het ontwerptracébesluit voor de nieuwe verbinding. In 2016 wordt door de minister een beslissing genomen over de A13A16 en we blijven ons hiervoor inzetten. In verband met de verdiepte tunnelbak van 4 meter en de mogelijke impact op het grondwater in de wijk voert Commissie Grondwater gesprekken met Rijkswaterstaat.

 

Steun de Bewonersorganisatie InHillegersberg

Opkomen voor de belangen in de wijk gaat niet vanzelf en daarom zijn leden belangrijk. In deze tijd is het meer dan ooit nodig dat u ons helpt. Word of blijf daarom lid van de Bewonersorganisatie InHillegersberg. De jaarcontributie voor 2016 bedraagt minimaal € 20,- (meer mag ook). U bent lid wanneer u € 20,- heeft overgemaakt naar NL28INGB0002061251 tnv Bewonersorganisatie InHillegersberg te Rotterdam. In verband met de transactiekosten gaat onze voorkeur uit naar overboeken via internet bankieren. Zou u bij de omschrijving uw naam, adresgegevens (en liefst ook uw mailadres) willen vermelden? Uw gegevens aanmelden via www.inhillegersberg.nl/lid kan ook.

0
Shares