Skip to main content

Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Leden Vergadering op maandag 25 juni in de Toorop Mavo, Tooroplaan 8, 3055VG te Rotterdam. U kunt u fiets in de fietsenstalling op het schoolplein plaatsen. We beginnen om 20 uur en we sluiten de avond af met een Hillegondabiertje.

Neem uw mobiele (smart) telefoon mee voor de interactieve sessie. We vragen aan u wat u belangrijk vindt voor de wijk.

Naast het huishoudelijke deel wordt een presentatie over het Luchtmeetnet Hillegerberg-Schiebroek (LHIS) gegeven. Een van de mede initiatiefnemers geeft hierover een presentatie waarna u vragen kan stellen. De ontwikkelingen rondom het vliegveld gaan snel. Tijdens de avond wordt u bijgepraat over de juridische aspecten, de ondernomen acties van InHillegersberg en wat we nog mogen verwachten.

19:30 uur Zaal open, koffie staat voor u klaar

Agenda:

20:00 uur Huishoudelijk deel met verslag en jaarrekening

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Notulen van de reguliere Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2017
  4. Bestuurssamenstelling
  5. Bespreking Jaarverslag 2017
  6. Bespreking Financieel jaarverslag 2017
  7. Verslag van de kascommissie, decharge van het bestuur en benoeming van de kascontrolecommissie voor het jaar 2018
  8. Goedkeuring financieel jaarverslag 2017
  9. Begroting 2018 en vaststellen van de contributie voor het verenigingsjaar 2018
  10. Rondvraag 

20:30 uur Interactieve sessie- Wat is belangrijk om lekker te leven en te blijven wonen in Hillegersberg.

20:45 uur Nieuw luchtvaart besluit RTHA en ondernomen acties door InHillegersberg
Evert Jan de Jongste neemt u hierin mee.

21:05 uur Luchtmeetnet Hillegersberg- Schiebroek (LHIS) door mede initiatiefnemer
Atze Boerstra zal het doel en achtergronden toelichten en de mogelijkheden van het Luchtmeetnet laten zien.

Op dit moment zijn er bij de overheid berekende waarden voor luchtkwaliteit. Door de cumulatieve effecten van de A16 Rotterdam, uitbreiding vliegveld en toename van het verkeer in de wijk is behoefte aan daadwerkelijk gemeten gegevens. Dat is de reden waarom we zijn gestart met de opzet van het Luchtmeetnet HIS. Dat het onderwerp leeft blijkt wel door het grote aantal bewoners die zich hebben aangemeld!

21:30 uur Gelegenheid tot napraten onder het genot van een Hillegondbiertje of ander drankje

22:00 uur einde


 Vergaderstukken:

pdfConceptnotulenALV29juni2017.pdf60.02 KB

pdfInHillegersberg-Jaarverslag-2017.pdf1.16 MB

pdfAgenda-ALV-25062018-InHillegersberg.pdf51.32 KB

pdfALV_Begroting_2018_InHillegersberg.pdf496.8 KB

pdfALV_Concept_Financieel_Jaaroverzicht_2017.pdf444.03 KB

pdfALV_toelichting_jaarrekening_2017_en_begroting_2018.pdf96.20 KB

Laat reactieformulier zien
0
Shares