Skip to main content

Presentaties tijdens bewonersavond en ALV

Paul Scheublin praatte ons bij over de laatste stand van zaken A13A16. De aanwezigen hebben zeer geïnteresseerd toegehoord. Er werden kritische vragen gesteld en beantwoord. Eindconclusie was dat er goede resultaten zijn behaald bij het zoeken naar de beste inpassing van de weg in onze wijken en dat de weg nu op basis van het actuele tracébesluit zal worden aanbesteed. Rijkswaterstaat liet baanbrekend onderzoek uitvoeren naar de gevolgen voor grondwater voor de wijk. Lees hier de toelichting op dit onderzoek door Aniel Balla (Arcadis en Witteveen+Bos). Ook Rijkswaterstaat was aanwezig om vragen te beantwoorden. 

Hieronder vind u de presentaties en het overzichtelijke artikel in Hart van Holland:

"Tracé besluit A13A16 wordt of is in juni genomen, is er nog een laatste kans?" (PDF-document) door Paul Scheublin 

“Toelichting op het hydrologisch onderzoek A13A16” door Aniel Balla (Arcadis en Witteveen+Bos)

160629 HartvanHolland

Artikel van Froukje Aben in Hart van Holland (29 juni 2016)

 

In 2015 hebben we ons ingezet voor een goede inpassing van de A13A16. InHillegersberg nam deel aan de gebiedstafels en heeft een zienswijze ingediend op het ontwerptracébesluit voor de nieuwe verbinding. In 2016 wordt door de minister een beslissing genomen over de A13A16 en we blijven ons hiervoor inzetten. In verband met de verdiepte tunnelbak van 4 meter en de mogelijke impact op het grondwater in de wijk voert Commissie Grondwater gesprekken met Rijkswaterstaat.

 

Steun de Bewonersorganisatie InHillegersberg

Opkomen voor de belangen in de wijk gaat niet vanzelf en daarom zijn leden belangrijk. In deze tijd is het meer dan ooit nodig dat u ons helpt. Word of blijf daarom lid van de Bewonersorganisatie InHillegersberg. De jaarcontributie voor 2016 bedraagt minimaal € 20,- (meer mag ook). U bent lid wanneer u € 20,- heeft overgemaakt naar NL28INGB0002061251 tnv Bewonersorganisatie InHillegersberg te Rotterdam. In verband met de transactiekosten gaat onze voorkeur uit naar overboeken via internet bankieren. Zou u bij de omschrijving uw naam, adresgegevens (en liefst ook uw mailadres) willen vermelden? Uw gegevens aanmelden via www.inhillegersberg.nl/lid kan ook.

Laat reactieformulier zien
0
Shares