A16 Rotterdam

Alles over de nieuwe snelweg en de plannen van het Lage Bergsche Bos. Hoe gaat de weg lopen door het Lage Bergsche Bos? Welke activiteiten komen er op korte termijn aan.


10 maart opent nieuwe Expo A16 Rotterdam Kom kijken!

Hoe komt de nieuwe A16 Rotterdam er straks uit te zien? Wie gaat de klus klaren en voor welke uitdagingen staan zij? Op dinsdag 10 maart 2020 opent de Expo A16 Rotterdam haar deuren. In de omgeving zult u ongetwijfeld merken dat er wordt gewerkt.   Expo A16 Rotterdam De Expo A16 Rotterdam is een échte bezienswaardigheid. Geen traditioneel bezoekerscentrum, maar een belevenis. Bekijk de tentoonstellingsfilm en loop langs de objecten die straks ook langs de nieuwe snelweg te vinden zijn. Het informatiecentrum is vanaf dinsdag 10 maart 2020 voor het brede publiek geopend van dinsdag tot en met zondag (10.00 uur – 17.00 uur). U vindt de Expo aan de rand van het Lage Bergse Bos, de Eekhoornplaats...

Lees verder

Stikstofuitspraak: van invloed op de A16 Rotterdam?

In mei 2019 heeft de Raad van State zich uitgesproken over de toepassing van het PAS, het Programma Aanpak Stikstof. Door die uitspraak is de voortgang van projecten in de bouw, landbouw, industrie en infrastructuur onzeker geworden. De aanleg van de A16 Rotterdam gaat gewoon door. De minister van Waterstaat en Infrastructuur (I&W) informeert eind november de Tweede Kamer over de precieze gevolgen voor de infrastructuur.       Programma Aanpak Stikstof De overheid wil de hoeveelheid stikstof in de natuur (stikstofdepositie) terugdringen. Daarvoor introduceerde zij in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma is gericht op het versterken van de natuur...

Lees verder

Informatieavond verkeersvisie Rottemeren

Op donderdag 16 mei 2019 heeft het recreatieschap Rottemeren een eerste informatieavond georganiseerd met betrekking tot de verkeersvisie voor het gehele gebied. De projectleider van het recreatieschap Erik Rumpff legt uit wat het doel van de avond is en waarom de avond is georganiseerd. Het doel van de avond is om knelpunten uit het gebied op te halen met betrekking tot verkeer, parkeren en fiets. Deze knelpunten worden meegenomen in de analyse van het gebied om te komen tot een verkeersvisie. De verkeersvisie zal vervolgens een bouwsteen vormen voor het op te stellen ontwikkelplan voor de Rottemeren.

Lees verder

A16 Rotterdam laatste ontwikkelingen

De laatste tijd is men bezig met het verwijderen van het groen op het tracé waar de A16 komt.  Er zijn vleermuisschermen geplaatst om de vliegroute aan te geven voor de vleermuizen, zodat ze makkelijk aan de andere kant van het bos kunnen komen. Men is al druk bezig met de aanpassing van de rotonde N471/N209 om damwanden aan te brengen. Ook langs de President Rooseveltweg (ter hoogte van het voormalige RMO terrein) worden damwanden aangebracht voor de stabiliteit van de grond. De aannemer start aan de zuidzijde en voert daarna werkzaamheden uit aan de noordzijde. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er lokale verkeersmaatregelen voor fietsers en voetgangers. Er wordt ...

Lees verder

Mobiele informatiekeet iedere woensdagmiddag 13:00-16:00 uur

Rijkswaterstaat realiseert de A16 Rotterdam, de nieuwe verbinding tussen de A16 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. De nieuwe 11 km lange rijksweg verbetert de bereikbaarheid en leefbaarheid in met name het noordoostelijk deel van Rotterdam en in Lansingerland. In februari 2019 is de bouwcombinatie De Groene Boog gestart met de realisatie van de A16 Rotterdam. In 2024 wordt de weg opengesteld voor verkeer. Vrijliggende bouwweg Voor de realisatie van het project A16 Rotterdam is een groot aantal transporten nodig. Het gaat om transport van zand, beton, hulpwerk, materieel en personeel. Voor De Groene Boog is het belangrijk om het project te realiseren met een...

Lees verder

Bijeenkomst kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos

Op donderdag 14 februari was er een bijeenkomst van Staatsbosbeheer over de toekomstige inrichting van het Lage Bergse Bos. De laatste ontwikkelingen werden toegelicht. Er komen drie zones. De buitenste rand wordt of blijft bos met veel bomen. De middelste rand krijgt meer het karakter van een park en de binnenste zone wordt een ‘eilandenrijk’. Daar veel water met verschillende eilandjes. Voor de Hogelanddreef  wordt een verkeerskundig advies aangevraagd. Men denkt aan eenrichtingsverkeer. Voor de toekomstige parkeerplaatsen wil men ook verkeerskundig advies vragen. De voorkeur gaat uit naar drie parkeerplaatsen aan de rand van het bos. Er komt een onderzoek naar sluipverkeer. Dicht...

Lees verder

InHillegersberg homepage
Copyright © 2022 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians