Skip to main content

A16 Rotterdam

Alles over de nieuwe snelweg en de plannen van het Lage Bergsche Bos. Hoe gaat de weg lopen door het Lage Bergsche Bos? Welke activiteiten komen er op korte termijn aan.


Meld je aan voor 26 oktober webinar Rottermerentunnel

Als onderdeel van de ‘Maand van de Rottemerentunnel’ organiseert het project A16 Rotterdam op maandag 26 oktober a.s. een webinar. Het webinar start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. O.a. wordt de bouwmethode van de Rottemerentunnel, de landschappelijke inpassing, grondwaterstanden en wat maakt de tunnel energieneutraal toegelicht. Het webinar heeft inmiddels plaatsgevonden. Wilt u het terug kijken klik dan op: webinar 26 oktober.    

Lees verder

Presentatie Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos 14 oktober 2020

Op 14 oktober werd door Staatsbosbeheer een webinar georganiseerd. Een presentatie van het ontwerpboek Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos werd gegeven. Daarna konden de deelnemers vragen stellen. Hieronder een samenvatting van de vragen en antwoorden. Ontwerp algemeen Het ontwerp kan op de website van het recreatieschap worden bekeken, project Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos. In dit ontwerpboek is per onderdeel een omschrijving opgenomen en geeft een beter beeld van het gehele ontwerp dan in de presentatie is toegelicht. Het is een 'definitief ontwerp'. Betekent dit dat er geen wijzingen meer in aangebracht kunnen worden? In principe worden er geen wijzigingen meer in het ontwerp aangebracht....

Lees verder

10 maart opent nieuwe Expo A16 Rotterdam Kom kijken!

Hoe komt de nieuwe A16 Rotterdam er straks uit te zien? Wie gaat de klus klaren en voor welke uitdagingen staan zij? Op dinsdag 10 maart 2020 opent de Expo A16 Rotterdam haar deuren. In de omgeving zult u ongetwijfeld merken dat er wordt gewerkt.   Expo A16 Rotterdam De Expo A16 Rotterdam is een échte bezienswaardigheid. Geen traditioneel bezoekerscentrum, maar een belevenis. Bekijk de tentoonstellingsfilm en loop langs de objecten die straks ook langs de nieuwe snelweg te vinden zijn. Het informatiecentrum is vanaf dinsdag 10 maart 2020 voor het brede publiek geopend van dinsdag tot en met zondag (10.00 uur – 17.00 uur). U vindt de Expo aan de rand van het Lage Bergse Bos, de Eekhoornplaats...

Lees verder

Stikstofuitspraak: van invloed op de A16 Rotterdam?

In mei 2019 heeft de Raad van State zich uitgesproken over de toepassing van het PAS, het Programma Aanpak Stikstof. Door die uitspraak is de voortgang van projecten in de bouw, landbouw, industrie en infrastructuur onzeker geworden. De aanleg van de A16 Rotterdam gaat gewoon door. De minister van Waterstaat en Infrastructuur (I&W) informeert eind november de Tweede Kamer over de precieze gevolgen voor de infrastructuur.       Programma Aanpak Stikstof De overheid wil de hoeveelheid stikstof in de natuur (stikstofdepositie) terugdringen. Daarvoor introduceerde zij in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma is gericht op het versterken van de natuur...

Lees verder

Informatieavond verkeersvisie Rottemeren

Op donderdag 16 mei 2019 heeft het recreatieschap Rottemeren een eerste informatieavond georganiseerd met betrekking tot de verkeersvisie voor het gehele gebied. De projectleider van het recreatieschap Erik Rumpff legt uit wat het doel van de avond is en waarom de avond is georganiseerd. Het doel van de avond is om knelpunten uit het gebied op te halen met betrekking tot verkeer, parkeren en fiets. Deze knelpunten worden meegenomen in de analyse van het gebied om te komen tot een verkeersvisie. De verkeersvisie zal vervolgens een bouwsteen vormen voor het op te stellen ontwikkelplan voor de Rottemeren.

Lees verder

A16 Rotterdam laatste ontwikkelingen

De laatste tijd is men bezig met het verwijderen van het groen op het tracé waar de A16 komt.  Er zijn vleermuisschermen geplaatst om de vliegroute aan te geven voor de vleermuizen, zodat ze makkelijk aan de andere kant van het bos kunnen komen. Men is al druk bezig met de aanpassing van de rotonde N471/N209 om damwanden aan te brengen. Ook langs de President Rooseveltweg (ter hoogte van het voormalige RMO terrein) worden damwanden aangebracht voor de stabiliteit van de grond. De aannemer start aan de zuidzijde en voert daarna werkzaamheden uit aan de noordzijde. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er lokale verkeersmaatregelen voor fietsers en voetgangers. Er wordt ...

Lees verder