A16 Rotterdam

Alles over de nieuwe snelweg en de plannen van het Lage Bergsche Bos. Hoe gaat de weg lopen door het Lage Bergsche Bos? Welke activiteiten komen er op korte termijn aan.


Informatieavond verkeersvisie Rottemeren

Op donderdag 16 mei 2019 heeft het recreatieschap Rottemeren een eerste informatieavond georganiseerd met betrekking tot de verkeersvisie voor het gehele gebied. De projectleider van het recreatieschap Erik Rumpff legt uit wat het doel van de avond is en waarom de avond is georganiseerd. Het doel van de avond is om knelpunten uit het gebied op te halen met betrekking tot verkeer, parkeren en fiets. Deze knelpunten worden meegenomen in de analyse van het gebied om te komen tot een verkeersvisie. De verkeersvisie zal vervolgens een bouwsteen vormen voor het op te stellen ontwikkelplan voor de Rottemeren.

Lees verder

A16 Rotterdam laatste ontwikkelingen

De laatste tijd is men bezig met het verwijderen van het groen op het tracé waar de A16 komt.  Er zijn vleermuisschermen geplaatst om de vliegroute aan te geven voor de vleermuizen, zodat ze makkelijk aan de andere kant van het bos kunnen komen. Men is al druk bezig met de aanpassing van de rotonde N471/N209 om damwanden aan te brengen. Ook langs de President Rooseveltweg (ter hoogte van het voormalige RMO terrein) worden damwanden aangebracht voor de stabiliteit van de grond. De aannemer start aan de zuidzijde en voert daarna werkzaamheden uit aan de noordzijde. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er lokale verkeersmaatregelen voor fietsers en voetgangers. Er wordt ...

Lees verder

Mobiele informatiekeet iedere woensdagmiddag 13:00-16:00 uur

Rijkswaterstaat realiseert de A16 Rotterdam, de nieuwe verbinding tussen de A16 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. De nieuwe 11 km lange rijksweg verbetert de bereikbaarheid en leefbaarheid in met name het noordoostelijk deel van Rotterdam en in Lansingerland. In februari 2019 is de bouwcombinatie De Groene Boog gestart met de realisatie van de A16 Rotterdam. In 2024 wordt de weg opengesteld voor verkeer. Vrijliggende bouwweg Voor de realisatie van het project A16 Rotterdam is een groot aantal transporten nodig. Het gaat om transport van zand, beton, hulpwerk, materieel en personeel. Voor De Groene Boog is het belangrijk om het project te realiseren met een...

Lees verder

Bijeenkomst kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos

Op donderdag 14 februari was er een bijeenkomst van Staatsbosbeheer over de toekomstige inrichting van het Lage Bergse Bos. De laatste ontwikkelingen werden toegelicht. Er komen drie zones. De buitenste rand wordt of blijft bos met veel bomen. De middelste rand krijgt meer het karakter van een park en de binnenste zone wordt een ‘eilandenrijk’. Daar veel water met verschillende eilandjes. Voor de Hogelanddreef  wordt een verkeerskundig advies aangevraagd. Men denkt aan eenrichtingsverkeer. Voor de toekomstige parkeerplaatsen wil men ook verkeerskundig advies vragen. De voorkeur gaat uit naar drie parkeerplaatsen aan de rand van het bos. Er komt een onderzoek naar sluipverkeer. Dicht...

Lees verder

Uitnodiging 6 januari boswandeling door het Lage Bergse Bos

Graag nodigen wij u uit voor een wandeling door het Lage Bergse Bos op zondag 6 januari om 14:30 uur bij het Familierestaurant Bergsche Plas. In dit gebied worden vanaf februari heel veel bomen gekapt voor de aanleg van de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam en vanwege de ingrijpende essentaksterfte. Om nog even van de huidige staat van het bos te genieten en om uit te leggen wat er gaat gebeuren, organiseert bewonersorganisatie InHillegersberg op zondag 6 januari een boswandeling door het Lage Bergse Bos.

Lees verder

InHillegersberg homepage
Copyright © 2021 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians