Skip to main content

A16 Rotterdam

Alles over de nieuwe snelweg en de plannen van het Lage Bergsche Bos. Hoe gaat de weg lopen door het Lage Bergsche Bos? Welke activiteiten komen er op korte termijn aan.


Zienswijze OTB A13/A16 InHillegersberg

InHillegersberg heeft een zienswijze ingediend op het ontwerptracébesluit voor de nieuwe  verbinding A13/A16. Die reactie richt zich vooral op de komst van een tunnel door het Lage Bergse Bos. De volledige tekst van de ingediende zienswijze staat hieronder. Bewonersorganisatie InHillegersberg vertegenwoordigt 5000 huishoudens in de wijken Molenlaankwartier en Oud Hillegersberg. Namens de bewoners dient het bestuur van de Bewonersorganisatie de volgende zienswijze op het OTB  A13-A16 in.

Lees verder

Informatieavonden en Ontwerptracébesluit A13/A16 ter inzage gelegd

Minister Schultz Van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op vrijdag 25 september 2015 het ontwerptracébesluit A16 Rotterdam ter visie gelegd. Tot en met donderdag 5 november kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen. InHillegersberg heeft reeds een poging ondernomen om de stukken van de OTB te ontvangen. Het zijn veel documenten en deze kunt u downloaden via: platformparticipatie.nl. 

Lees verder

A13-A16: dat betekent nieuwe bemalingen van grondwater

Binnenkort wordt de A13-A16 aangelegd, dat betekent nieuwe bemalingen van grondwater. Problematiek grondwateronttrekking Midden Delfland (artikel in NRC van 24 september, zie bijlage) lijkt op de problematiek HSL Kleiwegkwartier en bemalingen RandstadRail CS. Er wordt in de praktijk veel meer grondwater onttrokken dan vergund is. Dit komt door besparingen bij het ontwerp van bemalingen, het moet zo goedkoop mogelijk. En een project in uitvoering kun je niet meer stoppen. Dan volgt een aanpassing van de vergunning of een gedoogvergunning. De burger leidt schade. En ga je dan juridisch aantonen dat de schade het gevolg is van de bemaling? Dat lukt je niet, moet je ook niet proberen, zonde...

Lees verder

Minister wacht niet langer op Rotterdam

Al is er nog geen akkoord over de inpassing van rijksweg A13/A16, de inspraakprocedure voor de aanleg ervan wordt gestart. Zo reageert minister Melanie Schultz (Infrastructuur) op het standpunt van de Rotterdamse gemeenteraad om weer te gaan praten over aanpassingen van het plan.

Lees verder

A13/16: Verdiepte tunnel Bergse Bos

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) wil tien miljoen extra uittrekken voor verdiepte aanleg (tot 4 meter onder het maaiveld) van de nieuwe rijksweg A13/A16 bij het Bergse Bos. Het is één van de aanpassingen die vandaag door de gemeenteraad van Rotterdam worden besproken. Critici vinden de toezeggingen van de minister 'mager'.

Lees verder