A13/A16 - Update RWS en de gebiedstafel Lage Bergse Bos

Op 4 december 2014 is er een bijpraatbijeenkomst georganiseerd door RWS en het Recreatieschap. Daarin zijn de deelnemers van het gebied LBB geïnformeerd over de activiteiten en bevindingen tot dan toe.


Welke acties zijn er uitgevoerd door RWS:
- in de 2e helft van 2014 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd.
- Het Saldo-0 model wordt gehanteerd bij de opzet van het OTB.
(Saldo-0 betekent; niet horen, niet zien en niet ruiken)
- Er is een concept Samenhangend Beeld Weg en Omgeving opgesteld.

Dit model roept bij de informatiebijeenkomst veel vragen en reacties op. Inspraakreactie-A13-A16_dhrScheublin.pdf is de brief van Stichting Rotte-Verband d.d. 27 november 2014, waarin de schrijver, Paul Scheublin, aangeeft met grote zorg de diverse beoogde taluds te hebben bekeken en doorgerekend. Met name de beoogde hellingshoeken icm. het hoogteverschil geven aanleiding tot grote zorg.

In februari 2015 zal opnieuw een ronde met de 4 gebiedstafels worden georganiseerd. Wat betreft de planontwikkeling betekent dit dat:
- het OTB zal worden geschreven
- het Saldo-0 zal geïmplanteerd worden
- de inrichting van de gebieden langs de A13/A16 worden opgenomen/uitgewerkt

Wat betreft de informatie/overlegronden betekent dit:
- eerst met de gebiedstafels spreken
- daarna met de gebiedscommissies
- vervolgens met de gemeentebesturen en –raden

In juni 2015 zal de minister van I & M met de regionale bestuurders een inpassings-overeenkomst opstellen, waarna het OTB voor de zomer ter visie wordt gelegd.

Meer informatie, waaronder onderstaande agenda, is te vinden op http://www.a13a16rotterdam.nl.

A13A16

Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2023 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians
0
Shares