Ontevredenheid over inspraak A13/A16

Deze week, dinsdag 26 en vandaag 29 mei, bespreekt de gebiedscommissie het advies over de nieuwe verbinding A13/A16. Namens InHillegersberg heeft Maria Kuster tijdens de inspraak van dinsdag 26 mei aandacht gevraagd voor de volgende punten, specifiek gericht op het gedeelte Lage Bergse Bos.

1. De Community InHillegersberg merkt op dat de bewonersorganisaties niet genoeg betrokken zijn bij de meningsvorm in de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek. Dat geldt voor met name de laatste vergadering van de commissie op 7 mei. Het was niet duidelijk dat die vergadering gehouden werd, laat staan wie daar bij waren uitgenodigd. Bewonersorganisaties in ieder geval niet. Buurbook mag een doorsnee te zien geven van wat bewoners denken, maar de bewonersorganisaties hebben de nodige expertise opgebouwd, en hebben bovendien hun eigen kanalen met de bewoners. Het is dus niet juist in het advies te formuleren dat er ruim gelegenheid tot participatie is gegeven.

2. De Community InHillegersberg wil graag in het algemene deel opgenomen zien dat er ernstige twijfel bestaat over de cijfers over de terugname (40%) van het aantal auto's op de Molenlaan als gevolg van de nieuwe aan te leggen weg. Uit berekeningen die eerder is laten doen door ir. Willem Bos blijkt zou blijken dat dat slechts om 15% zou gaan. Met het autofileprobleem op de Molenlaan wordt mede bedoeld het sluipverkeer in de omringende straten.

3. Er wordt de suggestie gewekt dat een verlaagde tunnel een optie is waarvoor gekozen kan worden. Daar is vooralsnog geen sprake van. Verzoek om in zo duidelijk mogelijk bewoordingen de verlaagde tunnel als enige optie aan te merken. Daarmee heeft het zin om over een lager talud te spreken.

En mocht deze optie niet haalbaar zijn dan moet met klem verzocht worden om genoeg fiets- en wandelpaden op en rond het talud, met een deugdelijk hellingpercentage. Nu zijn de fietspaden veel te steil. Met name de verbinding met de Henriette Bosmanslaan en het bos laat ernstig te wensen over.

4. In de gebiedstafel Lage Bergse Bos – en trouwens ook bij eerdere discussiemomenten – is met klem gevraagd de weg verder naar het noorden te leggen, dat wil zeggen zo ver mogelijk van de huizen vandaan. Dat moet duidelijk in de adviesaanvrage worden aangegeven. 

Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2023 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians
0
Shares