Skip to main content

A13/16: Verdiepte tunnel Bergse Bos

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) wil tien miljoen extra uittrekken voor verdiepte aanleg (tot 4 meter onder het maaiveld) van de nieuwe rijksweg A13/A16 bij het Bergse Bos. Het is één van de aanpassingen die vandaag door de gemeenteraad van Rotterdam worden besproken. Critici vinden de toezeggingen van de minister 'mager'.

Na onderhandelingen ligt er een nieuw pakket aan maatregelen en aanpassingen voor de verbinding tussen de A13 en de A16 aan de noordrand van Rotterdam op tafel. De gemeenteraad vergadert vandaag over de wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders in een raadsvoorstel van 17 september en een brief van 15 september heeft toegelicht.

Het grootste deel van het geld voor aanpassingen wordt besteed aan het netter wegwerken van de weg langs het Bergse Bos, tien van de vijftien miljoen extra die Schultz bereid is uit te geven. Daarnaast wordt heel stil asfalt aangelegd om de geluidshinder te beperken.

Wethouder Pex Langenberg (D66) is tevreden over het resultaat. In diverse media wordt het gebaar van de minister met enige hoon ontvangen, omdat veel wensen niet zijn ingewilligd. Leefbaar Rotterdam vindt dat de gemeente niet serieus wordt genomen. Ook de PvdA vindt de voorgestelde aanpassing niet goed. Paul Scheublin, zegsman van de omwonenden, stelt dat er heel weinig is bereikt in het overleg met minister Schultz.

Update: De gemeenteraad stuurt wethouder Langenberg terug naar de onderhandelingstafel. Het betekent vertraging voor het inpassingsplan. Minsiter Schultz had het ontwerp-tracébesluit voor de A13/A16 op 25 september ter inzage willen leggen.

 

0
Shares