Skip to main content

Bijeenkomst kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos

Op donderdag 14 februari was er een bijeenkomst van Staatsbosbeheer over de toekomstige inrichting van het Lage Bergse Bos. De laatste ontwikkelingen werden toegelicht.

Er komen drie zones. De buitenste rand wordt of blijft bos met veel bomen. De middelste rand krijgt meer het karakter van een park en de binnenste zone wordt een ‘eilandenrijk’. Daar veel water met verschillende eilandjes.

Voor de Hogelanddreef  wordt een verkeerskundig advies aangevraagd. Men denkt aan eenrichtingsverkeer. Voor de toekomstige parkeerplaatsen wil men ook verkeerskundig advies vragen. De voorkeur gaat uit naar drie parkeerplaatsen aan de rand van het bos. Er komt een onderzoek naar sluipverkeer.

Dicht bij de wijk, waar de scholen staan en de molenstompen, komen  speelruimtes.  Op de heuvel die ontstaat na de aanleg van de A13/16, komen nog meer voorzieningen voor recreatie, zoals misschien een trimbaan. Het fietspad om het bos heen die er nu al ligt – Rottebanddreef , Bergsebosdreef, Bosweg – wordt bestemd voor wielrenners. Over de fietspaden voor recreatief gebruik en een fietsroute  voor doorgaand verkeer was nog geen duidelijkheid.

Wat betreft de bomenkap van de essen: er zullen kale stukken komen. Deze stukken worden niet meer eenzijdig beplant, maar meer verschillende soorten bomen en struiken. Mocht er weer in een boomsoort een ziekte komen, dan zal de schade een stuk minder zijn.   

Er werden opmerkingen gemaakt  over de fiets- en wandelpaden, maar ook over de hoogte van de heuvel. Of daar nog wel tegenop te wandelen en te fietsen was. Over aanlijnplicht voor honden, zeker op de plekken voor recreatief gebruik.

Na het algemene gedeelte konden de aanwezigen nog hun zegje doen aan twee  ‘tafels’ waar het laatste ontwerp ( zie kaartje)  lag. Het definitieve plan is in de zomer of het najaar van 2019 gereed. 

0
Shares