Skip to main content

Mobiele informatiekeet iedere woensdagmiddag 13:00-16:00 uur

Rijkswaterstaat realiseert de A16 Rotterdam, de nieuwe verbinding tussen de A16 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. De nieuwe 11 km lange rijksweg verbetert de bereikbaarheid en leefbaarheid in met name het noordoostelijk deel van Rotterdam en in Lansingerland. In februari 2019 is de bouwcombinatie De Groene Boog gestart met de realisatie van de A16 Rotterdam. In 2024 wordt de weg opengesteld voor verkeer.

Vrijliggende bouwweg

Voor de realisatie van het project A16 Rotterdam is een groot aantal transporten nodig. Het gaat om transport van zand, beton, hulpwerk, materieel en personeel. Voor De Groene Boog is het belangrijk om het project te realiseren met een minimale invloed op de omgeving en het reguliere verkeer. Door het scheiden van het bouwverkeer en het gewone verkeer minimaliseert De Groene Boog de bouwhinder. Ook worden de transportbewegingen van en naar de bouwlocaties georganiseerd. De Groene Boog maakt tijdens de realisatie gebruik van een vrijliggende bouwweg. Deze bouwweg ligt binnen het projectgebied, langs het tracé van de nieuwe A16. De aanleg van de bouwweg is gestart in februari 2019 en is uiterlijk medio 2020 gereed.

De vrijliggende bouwweg is te bereiken via twee hoofdtoegangspoorten, deze poorten bevinden zich:

  • ten noorden van de kruising N209 en de Vliegveldweg,
  • bij Terbregseplein.

Het bouwverkeer (personenverkeer en vrachttransporten) kan alleen via de toegangspoorten bij Vliegveldweg en Terbregseplein toegang krijgen tot de bouwweg. De poort Vliegveldweg is direct bereikbaar vanaf de N209. De poort bij het Terbregseplein is direct bereikbaar vanaf de A20.

Belevingscentrum en mobiele informatiekeet

De Groene Boog en Rijkswaterstaat realiseren een belevingscentrum om het verhaal van de A16 te vertellen. Het centrum wordt gebouw op het parkeerterrein Eekhoornplaats in het Lage Bergse Bos. In het centrum kan het publiek terecht voor informatie, achtergrond en een beleving van het project A16 Rotterdam. Het belevingscentrum gaat naar verwachting in het najaar van 2019 open voor het publiek.

De komende periode kunnen bewoners en belangstellende voor vragen terecht in de tijdelijke mobiele informatiekeet. Deze keet staat iedere woensdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur en elke laatste zaterdag van de maand tussen 11:00 en 16:00 uur op het parkeerterrein van de Mollenplaats. Bewoners en belangstellende zijn van harte welkom om langs te komen.

0
Shares