Skip to main content

A16 Rotterdam laatste ontwikkelingen

De laatste tijd is men bezig met het verwijderen van het groen op het tracé waar de A16 komt.  Er zijn vleermuisschermen geplaatst om de vliegroute aan te geven voor de vleermuizen, zodat ze makkelijk aan de andere kant van het bos kunnen komen. Men is al druk bezig met de aanpassing van de rotonde N471/N209 om damwanden aan te brengen. Ook langs de President Rooseveltweg (ter hoogte van het voormalige RMO terrein) worden damwanden aangebracht voor de stabiliteit van de grond. De aannemer start aan de zuidzijde en voert daarna werkzaamheden uit aan de noordzijde. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er lokale verkeersmaatregelen voor fietsers en voetgangers.

Er wordt  onderzoek naar sondering, dit is bodemonderzoek naar stevigheid en afronding sloop- en sanering. Er zal constant monitoring plaatsvinden. Er wordt een nul opname gemaakt van de woningen die binnen 25 meter staan. Ook van de omgeving buiten de 25 meter. Er worden metingen gedaan door satellieten en geotechnisch. Er komen drie nieuwe meetpunten voor geluid, bij Ommoord, de Grindweg en de Ankie Verbeek Ohrlaan. Tevens worden er trilling meters gezet.

In september 2019 beginnen de werkzaamheden bij de Rottebanddreef. Deze wordt voor een gedeelte omgeleid om plaats te maken voor de nieuw aan te leggen weg voor bouwverkeer. Vanaf de A13 naar het Terbregse plein komt een weg voor het bouwverkeer. Over de Rotte komt een tijdelijke brug voor deze weg en dit bouwverkeer. Het is verboden voor het bouwverkeer om door de wijk te gaan. Daar staan strenge sancties op. Men schat dat deze werkzaamheden ongeveer anderhalf jaar gaan duren.

A16 Verbodsbord Groene Boog mini

Tijdens de werkzaamheden van de tunnel  in het Lage Bergse Bos  komt er een brug van zuid naar noord. Bij het Wezelpad komt een stalen brug met ‘fietsgootje’. U moet daarbij denken aan een brug als op de foto.

Vanaf de brug kunt u ook alle werkzaamheden volgen.  De planning is dat het 2 jaar gaat duren. Daarna kan door Staasbosbeheer begonnen worden met de ‘kwaliteitsimpuls voor aantrekkelijker Lage Bergse Bos’.   Er zijn plannen om het recreatieve aanbod uit te breiden. Bijvoorbeeld met een belevingsroute of een fitnessparcours. Ook is er ruimte voor een kleinschalige maatschappelijke functie, zoals kinderdagopvang, dagbesteding voor ouderen of scouting en krijgt de speelvallei mogelijk extra speelgelegenheid. Maar deze ideeën worden nog uitgezocht.

Er wordt nog onderzoek gedaan of alle Essen gekapt moeten worden.

Bewonersorganisatie InHillegersberg neemt deel aan het overleg en volgt de ontwikkelingen op de voet.

Voor meer informatie over de aanleg van de weg en ontwikkelingen Lage Bergse Bos:

www.A16rotterdam.nl   : actueel overzicht werkzaamheden (hinderkalender)

info@A16rotterdam.nl    : halfjaarlijkse buurtbijeenkomsten

Mobiel infocentrum   : elke woensdag van 12.00 – 15.00 bij Familierestaurant Bergse Plas

Voor visie en het bijbehorende schetsontwerp voor de kwaliteitsimpuls zijn te downloaden van tinyurl.com/visieLBB. Heeft u vragen of opmerkingen , dan kunt u een mail sturen naar: recreatieschap@staatsbosbeheer.nl     

0
Shares