Skip to main content

Woensdagvond 25 mei Manifest duurzame inpassing Rotterdam

Graag nodigen we u uit om met elkaar te praten over hoe we de Tweede Kamer kunnen overtuigen de A16 Rotterdam beter in te passen. Daarbij hebben we vooral (maar niet alleen) het oog op groene en recreatieve waarden.
Wie zijn wij? Saldo010 is een bewonersactiegroep die is ontstaan na de gebiedstafels. Deze tafels waren georganiseerd door Rijkswaterstaat om inspraak te geven. Veel bewoners voelden zich echter niet serieus genomen omdat inpassingsvoorstellen zonder goede onderbouwing werden afgewezen. Daarom is Saldo010 opgericht. Voor alle duidelijkheid: Saldo010 richt zich niet tegen de weg, maar wil een duurzame inpassing, waar we ook in de toekomst echt blij mee kunnen zijn.
Op 23 juni ’s middags vergadert de commissie Infrastructuur en Milieu over het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van de Tweede Kamer. Dan willen wij onze voorstellen aan hen aanbieden vergezeld van een kunstwerk. Rijkswaterstaat noemt bruggen en tunnels enzo immers kunstwerken. Ons plan is om met elkaar een heel groot echt kunstwerk te maken samen met kunstenares Hilma Bovenkerk.
 
Om ons punt te maken helpt het natuurlijk erg als er veel mensen meedoen. Daarom hopen we dat alle bedrijven en organisaties en eventueel andere belangstellenden met ons mee willen denken hoe we dat kunnen doen en hoe we onze achterban kunnen enthousiasmeren.
Velen van ons en u hebben liever geen weg. Desondanks lijkt het ons wijs op dit moment in het proces met name aandacht te vragen voor een duurzame inpassing. Wij willen dat doen met bijgaand document.
 
We kunnen met elkaar ook de gelegenheid waarnemen om te verkennen of en hoe we na 23 juni nog onze krachten kunnen bundelen.
 
Datum: woensdag 25 mei
Plaats: Arcadia, Apollostraat 163 in 110-Morgen, 1ste etage, lift aanwezig
Tijd: start bijeenkomst 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Voorzitter: Jan Pierweijer van Bewonersorganisatie 110-Morgen
 
Verzoek u aan te melden
Wij vragen u voor ons overzicht even te melden als u komt. Dat kan op contact@saldo010.nl
0
Shares