Skip to main content

Bewonersavond 17 of 23 november luchthaven Rotterdam the Hague Airport

De gemeente Rotterdam nodigt Rotterdammers uit om in gesprek te gaan over de luchthaven en het toekomstige nieuwe luchthavenbesluit. Wethouder Karremans, Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit, wil graag met bewoners om de tafel voordat namens de gemeente een reactie over het luchthavenbesluit naar de minister gaat.

Wilt u met de wethouder in gesprek over de luchthaven? Dan bent u van harte uitgenodigd voor een van de bewonersavonden op 17 of 23 november.  Op deze avonden kunt u uw vragen stellen en uw mening geven. Eerder zijn de bewonersvertegenwoordigers uit het participatietraject gestapt omdat er nauwelijks wat met hun input werd gedaan. Focus van het participatie was groei en alle aspecten die voor de omwonenden van belang waren zoals schone lucht, geluidsoverlast en nachtrust werden nauwelijks behandeld. De Gemeenteraad had opdracht gegeven om een krimscenario mee te nemen en ook daar is geen gehoor aan gegeven.

Met andere woorden: insteek van het participatietraject is groei. In het voorstel zal het aantal (fors) vluchten toenemen en neemt de nachtrust af. De ruimte in de nacht wordt verkleind van 2 tot 6 uur (nu 23/24 uur tot 7 uur).

Luchthavenbesluit

In het luchthavenbesluit stelt de minister de regels voor het gebruik van de luchthaven vast. Bijvoorbeeld over de openingstijden of het aantal toegestane vluchten. Dit bepaalt ook de hoeveelheid geluids- en milieubelasting. De gemeente Rotterdam wil duidelijk maken wat zij voor een nieuw luchthavenbesluit wenst. Daarvoor wil de wethouder Rotterdammers gelegenheid geven zich daar over uit te spreken. En dat terwijl de luchthaven geen natuurvergunning heeft....

Aanmelden

Aanmelden voor een van de avonden op 17 of 23 november kan via deze link.

17 november 19:30-20:30 Halvemaanpassage 1 (begane grond van het Timmerhuis)

23 november 19:30-20:30 Energieweg 1 (van der Valk hotel)

 

Aanvulling over stillere vliegtuigen - Conclusie uit het ICAO onderzoek:  :

‘Stillere’ vliegtoestellen van de nieuwste generatie zijn feitelijk niet stiller.  Deze toestellen zijn zwaarder en de motoren produceren daardoor meer geluid vergelijkbaar met de oudere toestellen die daarmee worden vervangen. Met deze nieuwe generatie toestellen  realiseert men volgens de berekeningen binnen de bestaande geluidsgrensnorm geluidsruimte voor een exponentiële toename van het aantal vliegbewegingen zonder dat het geluidsniveau hoorbaar afneemt. Er is derhalve sprake van veel vaker geluidoverlast binnen de bestaande geluidgrens en zonder waarneembare afname van het geluidniveau per vliegpassage”.  Deze nieuwe generatie vliegtoestellen gaat vanaf levering 30-40 jaar mee. Tot dan ervaren we bij uitvoering van het EPP gewoon:  meer hinder.

De conclusies van het ADECS rapport en daarmee van het EPP zijn daarmee weerlegd.

Bijgevoegd: bijlage 1 van SATL : “SATL_stille_vliegtuigen.pdf” Onderzoek ICAO.

 

 

0
Shares