Skip to main content

Van Bewonersorganisatie Molenlaankwartier naar Community InHillegersberg

Op dinsdag 25 november organiseert de Bewonersorganisatie Molenlaankwartier een bijzondere Algemene Ledenvergadering.

Dit is een logisch vervolg op de ALV van 12 mei jongstleden omdat toen besloten is de Bewonersorganisatie Molenlaankwartier te wijzigen in Community InHillegersberg.

Uit de conceptnotulen van die vergadering: 'De voorzitter vat de afgelopen presentatie en de discussie samen in de vraag of de vergadering accoord kan gaan met de voorgenomen wijziging van Bewonersorganisatie Molenlaankwartier in Community InHillegersberg. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. Er zal een vervolg komen in de vorm van statutenwijziging'. Klik hier voor het voorstel (de link wordt nogmaals weergegeven onderaan het artikel).

Het bestuur heeft zich de afgelopen tijd gebogen over een adequate wijziging van de statuten. Over het concept zal op deze bijzondere ALV door de leden worden gestemd.

Ook willen we u op deze vergadering bijpraten over de laatste ontwikkelingen over de A13/A16 en over ons nieuwe activiteitenprogramma 'Workshops in Hillegersberg'.

Iedereen, leden en niet-leden, van harte welkom! 

dinsdag 25 november 20:00

vanaf 19:30 inloop met koffie 

Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam

Beethovenlaan 60 

agenda

  • Voorstel wijziging statuten. Ter vergadering ligt een door het bestuur opgemaakt ontwerp van de akte van statutenwijziging, een en ander conform het besluit van de algemene ledenvergadering van 12 mei 2014: 'De voorzitter vat de afgelopen presentatie en de discussie samen in de vraag of de vergadering accoord kan gaan met de voorgenomen wijziging van Bewonersorganisatie Molenlaankwartier in Community InHillegersberg. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. Er zal een vervolg komen in de vorm van statutenwijziging'.
  • Workshops InHillegersberg – presentatie door Sander Vroegindeweij
    social media 664x664
  • A13 / A16 mede tegen de achtergrond van de grondwaterproblematiek - presentatie door
    Paul Scheublin, woordvoerder van het Platform A13/A16, geeft een toelichting op de laatste stand van zaken bij Rijkswaterstaat en van de recente ontwikkelingen in het overleg.
    Tineke van Oosten van de commissie grondwater presenteert de laatste ontwikkelingen in de aanpak van de grondwaterproblematiek en de mogelijke gevolgen van de aanleg van de A13 / A16.

Na de vergadering is er gelegenheid tot napraten met een glaasje en een hapje.Het voorstel statutenwijziging ligt vanaf 20 november ter inzage bij de receptie van het Centrum voor Reuma en Revalidatie, en is hier te lezen.

Maria Kuster
secretaris

Laat reactieformulier zien
0
Shares