Skip to main content

“Ouder worden - een hot item, ook in Hillegersberg”

Ouder worden is een hot item.

Nooit eerder hebben in de Westerse wereld zoveel mensen zo’n hoge leeftijd bereikt.

De leeftijd van de oudste mens ligt ver boven de 100 jaar. De aankomende tijd zal het aantal 65-plussers alleen maar toenemen. In 2050 is naar schatting 25% van de bevolking 65 jaar en ouder waarvan een derde ouder dan 80 jaar. Dat betekent dat we ook in Hillegersberg gemiddeld genomen ouder zullen worden. En dat is positief blijkt. Gemiddeld genomen geeft de oudere zijn leven namelijk een 8 volgens prof. Dr. Rudi Westendorp, directeur van de Leyden Academie, die zich bezig houdt met Vitality and Aging.

Als oudere blijf je tegenwoordig veel langer zelfstandig thuis wonen, dit is een ontwikkeling die vanuit de overheid wordt gestimuleerd en past in de huidige tijdgeest. Dat betekent dat er een groter beroep gedaan wordt op je zelfredzaamheid en op je sociale netwerk of op de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van ouderen in je omgeving. Wanneer je nog volop actief bent in Hillegersberg en deelneemt aan sociale activiteiten zal het met die zelfredzaamheid wel goed komen. Maar misschien ken je mensen in je omgeving die niet zo zelfredzaam zijn, vooral thuis blijven en eigenlijk niet beschikken over een uitgebreid sociaal netwerk. Juist voor die mensen is het van belang om hen te betrekken en bewegen naar activiteiten en gezond leven, opdat ook zij kunnen blijven participeren aan sociale activiteiten.

Om de kans op chronische aandoeningen te verminderen en je eigen functionaliteit en zelfredzaamheid te verhogen is het belangrijk om verantwoord te (blijven) bewegen. Bewegen is ook goed voor je brein, het is gunstig voor je geheugen en verbetert je stemming. Een gezond gewicht helpt mee om op een soepele manier te kunnen blijven bewegen. Het is voor je lichaam niet prettig om zwaar te zijn, elke beweging kost dan veel energie.

Vanuit de ontwikkeling dat het percentage ouderen toeneemt en op hoge leeftijd thuis blijft wonen, vind ik het mooi om te zien dat er in Hillegersberg reeds initiatieven bestaan en ontwikkeld worden die inspelen op de veranderende rol van de overheid ten aanzien van het ouderenbeleid. Een mooi voorbeeld hiervan is het SeniorFit programma van LTC Plaswijck in samenwerking met 2 fysiotherapeuten. Een 8-wekelijks programma voor senioren om aan de algehele conditie, coördinatie, soepelheid en het vergroten van de spierkracht te werken. Na elke wekelijkse sessie is er een gezamenlijke gezonde lunch en tijd voor napraten en gezelligheid.

Om programma’s als het SeniorFit van LTC Plaswijck te laten slagen, die daarmee je zelfredzaamheid vergroten en de zelfredzaamheid van ouderen om je heen helpen bevorderen, is het van belang om mee te doen en de ouderen om je heen te enthousiasmeren. En dat is een opdracht voor ons allen. Niet alleen voor onze huidige ouderen, maar ook voor jezelf, want als 40er van nu is de verwachting dat je in 2050 een 70er bent en dan ben jij degene die tot de 25% 65-plussers behoort.

Mocht je vragen hebben over gezond leven dan ben ik te bereiken via marieke.vogels@gezondinpraktijk.nl of via 06-18671477.

Voor vragen over SeniorFit kun je mailen naar seniorfit@ltcplaswijck.nl

Gezonde groet,

Marieke Vogels-Vlake, Leefstijlcoach

0
Shares