Skip to main content

Meepraten en meedenken over toekomstig beleid op 3 juni 19:30-22:00 op het gebiedskantoor aan de Argonautenweg.

Op de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersorganisatie Molenlaankwartier / InHillegersberg op 12 mei j.l. bleek weer eens hoe betrokken onze bewoners zijn.

Ca. honderd mensen kwamen af op de kennismaking met de nieuwe gebiedsdirecteur Mw. Linda Molenaar en op de toelichting door Sasa Jankovic van Rijkswatertstaat op de jongste ontwikkelingen rond de A13/A16. Maar ook hebben we in een enquête gepeild welke zaken er naar het oordeel van de bewoners de komende jaren aangepakt moeten worden.

Daar is als top drie het volgende uitgekomen:

1. inpassing A13 / A16 in het Lage Bergse Bos. Terecht wordt in het gebiedsplan verwezen naar de rol van landelijke en gemeentelijke overheid, maar hoor en wederhoor binnen onze wijk zal vooral ook vanuit de gebiedscommissie gefaciliteerd moeten worden, met een sterk pleidooi bij de gemeente voor de resultaten daarvan. Naast het ontwerp van het tracé zijn zaken als bijvoorbeeld het bouwverkeer in de bouwfase, de fasering van de bouw en de bijbehorende maatregelen een grote zorg.

2. veiligheid in de wijk, met name (pogingen tot) inbraken vormen een grote zorg en bedreigen het gevoel van veiligheid in sterke mate. Daaraan gekoppeld is het verzoek tot meer handhaving in de wijk. Als voorbeeld wordt genoemd het inrijden van de Bergse Dorpstraat door fietsers van zuid naar noord, ondanks het éénrichtingverkeer.

3. onderhoud van de buitenruimte en dan met name van trottoirs: door verzakking en wortelgroei van de talrijke bomen zijn veel trottoirs voor velen, en dan vooral voor mensen met kinderwagens, rolstoelen en rollators zeer slecht begaanbaar.

In een gespreksronde met alle bewonersorganisaties uit Hillegersberg-Schiebroek en de leden van de gebiedscommissie hebben wij dan ook deze drie punten naar voren gebracht. In een volgende ronde, aanstaande dinsdag 3 juni, kunnen de bewoners ook hun zegje doen en hun wensen voor de wijk voor de komende vier jaar kenbaar maken. Het is goed dat de leden van de gebiedscommissie op deze manier serieus werken aan bewonersparticipatie. Hopelijk maken velen gebruik van deze mogelijkheid.

Maria Kuster
Voor meer informatie: conceptnotulen ALV 2014 en gebiedsplan 2014 HIS.

0
Shares