Skip to main content

Nieuw kerkelijk centrum op de plaats van de Messiaskerk

Binnenkort start het sloopwerk aan de Messiaskerk aan de Debussylaan.

Het gebouw van architect H.W.M. Hupkes is gebouwd in 1960 en is tot 2002 een van de kerken van de Protestantse wijkgemeente Hillegersberg-Noord.

Vanaf 2002 vinden de kerkdiensten plaats in de Salvatorkerk aan de Mozartlaan, en staat de Messiaskerk leeg. Het was lang onduidelijk wat er met het gebouw ging gebeuren. Maar nu gaan er stappen gezet worden. De Protestantse wijkgemeente Hillegersberg-Noord. heeft de vergunning voor het slopen van de Messiaskerk binnen. Om de overlast zo klein mogelijk te houden, start het sloopwerk in de zomervakantie op 1 augustus, zodat er zo min mogelijk overlast is voor bewoners en voor de Hildegaertschool.

Nieuw kerkelijk centrum

Het is de bedoeling om op deze locatie een nieuw kerkelijk centrum te bouwen. Het ontwerp en de voorbereidingen zijn ver gevorderd. Naar verwachting wordt dit najaar de bouwvergunning aangevraagd. De bouw start dan begin 2015. Wanneer het nieuwe gebouw klaar is worden daar de kerkdiensten gehouden, vanaf dat moment zal de Salvatorkerk niet meer in gebruik zijn. Ook dat gebouw zal dan gesloopt gaan worden. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er op die plek gebouwd gaat worden. Zoals het er nu naar uitziet worden dat appartementen speciaal voor ouderenbewoning.

Het nieuwe kerkelijk centrum – nu nog een werknaam, de definitieve naam wordt later gekozen – is behalve een plaats voor de kerkdiensten vooral ook een ruimte voor de wijk waar iedereen welkom is. In het najaar zal de Protestantse wijkgemeente Hillegersberg-Noord met uitgebreide informatie komen.

Maria Kuster

0
Shares