Uitslag van de watermonsters

Maar liefst 2.600 mensen deden in de zomer van 2020 mee met het burgeronderzoek ‘Vang de watermonsters’.

Waterkwaliteit van de kleine wateren in Nederland nog steeds onvoldoende.
klik hier voor de samenvatting: pdfNatuurMilieu Samenvatting Watermonsters 2020

Zij onderzochten deze zomer de kwaliteit van kleine wateren zoals slootjes, vennen, vijvers, grachten en kleine plassen in Nederland. 1 op de 5 van de onderzochte wateren is van goede kwaliteit, de overige tachtig procent heeft een matige tot slechte kwaliteit. De controle van de metingen door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) bevestigt deze conclusie en het sombere beeld van het eerste, kleinere onderzoek vorig jaar.

De wetenschappers van het NIOO-KNAW onderzochten ruim 100 gemeten locaties opnieuw met professionele meetapparatuur en voegde daar een stikstof- en fosfaatmeting aan toe. Deze stoffen horen van nature thuis in water, maar door bijvoorbeeld bemesting of riooloverstortingen kan de concentratie hoger zijn.

In dat geval kunnen veel plant- en diersoorten die oorspronkelijk in en rond het water voorkomen niet meer gedijen. Planten als kroos gedijen er juist té goed en dat heeft een verstikkende werking op het waterleven. Uit de controlemeting blijkt dat, als ook de nutriënten stikstof en fosfaat worden meegenomen, maar liefst 87% van de wateren slecht scoort.

De kleine wateren vormen een derde van het Nederlandse oppervlaktewater en zijn de haarvaten van ons watersysteem. Deze wateren worden niet systematisch meegenomen in de officiële kwaliteitsmetingen voor de Kaderrichtlijn Water (in heel Europa schoon en gezond water in 2027). De kleine wateren zijn een kraamkamer van de natuur en komen in gevaar door vervuiling van bijvoorbeeld mest, lozingen, bestrijdingsmiddelen, riooloverstortingen en medicijnresten.

Klik hier voor het hele  Rapport waterkwaliteit 2020

Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2023 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians
0
Shares