Vang de watermonsters

Het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’ start vandaag, en iedereen mag meedoen. Om een goed beeld te krijgen van de waterkwaliteit in kleine wateren..

De oproep voor Vang de Watermonsters  is een initiatief van Natuur & Milieu en ASN Bank en geldt voor  jong en oud. Een waterschap meet wel de waterkwaliteit van grote wateren, maar voor sloten en plassen rondom huis kunnen we nog hulp gebruiken. Die haarvaten van ons watersysteem zijn ook belangrijk.”

Vang de watermonsters

Via de website Vang de watermonsters kun je de meetkit ‘Vang de Watermonsters’ aanvragen en ga je als burgerwetenschapper verschillende onderdelen meten van het water.

Je meet de helderheid, het nitraatgehalte met een meetstripje uit de kit en bekijkt de aanwezigheid van planten en dieren. Je maakt foto’s met je mobiel om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en helling van de oever te laten zien. Verder kunnen kinderen virtueel kennis maken met de wereld onder water, met watermonsters als Guppie, Drollentrol, en Spoelbaksel. Tijdens het onderzoek krijg je ook tips over hoe je zelf aan de waterkwaliteit kunt bijdragen.

In het najaar publiceert Natuur & Milieu een uitgebreid rapport. Hierin zijn de duizenden gemeten wateren geanalyseerd en 100 locaties samen met wetenschappers van NIOO-KNAW nagemeten.

 

Biodiversiteit

In en rond schoon water groeien veel verschillende soorten waterplanten en leven watervogels, kikkers en insecten. Onder water, tussen de waterplanten schuilen de vissen en vinden daar hun voedsel. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor deze biodiversiteit en daarom is dit onderzoek belangrijk.

 

De bron

Met de onderzoeksgegevens kan een waterschap inzicht krijgen in  watervervuiling en deze waar mogelijk bij de bron aanpakken. Denk daarbij aan mest- en bestrijdingsmiddelen en stoffen die via het afvalwater in het milieu komen, zoals medicijnresten, frituurvet en verfresten.

Deelname aan het onderzoek is volledig Corona-proof te doen door je te houden aan de anderhalve meter afstand. Het is bekend dat de ziekte zich niet verspreidt in oppervlaktewater.

Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2023 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians
0
Shares