Skip to main content

11 maart inloopavond Kap Kastanjes Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan

De bewoners van de Montignylaan hebben in januari 2020 een schrijven ontvangen, waarin gemeld wordt dat de werkzaamheden starten in het 1e kwartaal van 2020. De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden en ca. 1 jaar duren. Over de daadwerkelijke start wordt men nog nader geïnformeerd.  

In het najaar van 2018 is de Gemeente Rotterdam gestart met het bespreken van de plannen voor de Montignylaan met de bewoners.  De planning was toen dat er eind 2019 gestart zou worden. In 2019 werden plantenbakken geplaatst met struiken erin. Op sommige plekken werden weer bomen gepland, maar verder bleef het stil.

Zoals u wellicht gemerkt zult hebben, zijn nu – februari - de (zieke) kastanjes  gekapt. Het plan uit 2018 voorzag kap van alle bomen en daarvoor in de plaats zouden er andere bomen komen. De bewoners mochten mee beslissen.  Welke bomen en/of groen er gaat komen, is op dit moment niet duidelijk.

Inloopavond

Op woensdag 11 maart bent u welkom op de inloopavond over het project.

  • Wanneer: woensdag 11 maart, van 19.00 tot 20.30
  • Waar: De Toorop Mavo, Tooroplaan 8

Er is geen vast programma. U kunt inlopen wanneer u dat wenst.

Door het riool te vernieuwen zorgt de gemeente ervoor dat het riool in de toekomst goed blijft functioneren. Ook hadden een aantal Kastanjes de kastanjebloedingsziekte. Het inrichtingsplan is vastgesteld en de aannemer is bekend. Vanaf 6 april 2020 tot half 2021 worden de werkzaamheden uitgevoerd door de aannemer van de gemeente EVS Infrabouw BV.

Wat gaat er gebeuren:

  • Vervangen van het gemeentelijke hoofdriool
  • Ophogen van de straat
  • Aanleggen van een drainage-infiltratieleiding
  • Aanpassen van openbaar groen. 

Foto Hans Burgers

0
Shares