Skip to main content

Waterschapsbelasting stijgt in 2020

De waterschapsbelasting voor de inwoners en bedrijven in het gebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stijgt volgend jaar. De klimaatverandering vraagt extra investeringen om de gevolgen van zowel lange droogte, als zware piekbuien op te kunnen vangen. Het college investeert hier de komende vijf jaar jaarlijks 1 miljoen euro extra in.

Dagelijks bestuurder Jos Verdoold, portefeuillehouder financiën, over de begroting:

“Dit is de eerste begroting waar het nieuwe coalitieakkoord in verwerkt is. In deze begroting vallen de vijf thema’s uit dit akkoord: klimaatadaptatie, bodemdaling, klimaatmitigatie, waterkwaliteit en de relatie met onze omgeving. Daar horen maatregelen bij waar de inwoners en bedrijven in dit laagst gelegen gebied van Nederland allemaal van profiteren.”

Extra kosten

De kosten stijgen met 2,7 miljoen euro in 2020 op een begroting van ruim 97,9 miljoen euro.
Het begrotingstekort komt uit op € 5,3 miljoen. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserves van de meerjarenraming. Het hoogheemraadschap houdt rekening met een forse kostenstijging door tariefstijging voor afvalwaterzuivering van een naastgelegen waterschap. Dit buurwaterschap reinigt het afvalwater uit een deel van ons waterschapsgebied.

Ook de cao-ontwikkeling voor het personeel is een van de oorzaken van de hogere lasten van
€ 1,3 miljoen. “Op beide gevallen heeft het waterschapsbestuur zelf geen invloed, maar de kosten stijgen er wel door. Vorig jaar konden we tarieven verlagen, maar nu ontkomen we helaas niet aan een tariefstijging”, aldus waterschapsbestuurder Jos Verdoold.

Investeringen in de toekomst

Het hoogheemraadschap werkt aan dijkversterking langs de Hollandsche IJssel. We stellen nieuwe peilbesluiten op voor de Krimpenerwaard, Zuidplaspolder en Rotterdam-Centrum. Daarnaast werken we samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Zuidplas en de betrokken eigenaren aan oplossingen tegen bodemdaling in het restveengebied van de Zuidplaspolder.

In 2020 blijven we werken aan de waterveiligheid en de waterkwaliteit. We gaan door met de uitvoering van het project Emissieloze kas voor de glastuinbouw. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor een zoetwaterfabriek op de afvalwaterzuivering Kortenoord. Deze zou tijdens droge zomers goed van pas komen.

Tarieven

In het gebied van dit hoogheemraadschap betaalt een gezin met een huurwoning in 2020 gemiddeld € 278,-- aan waterschapslasten.

Een gezin met een eigen woning (WOZ-waarde € 220.000,--) betaalt in 2020 gemiddeld € 358,-- aan waterschapsbelasting. Dit is een stijging van gemiddeld 8 euro per huishouden.

Waterschapsbestuur stemt in met begroting

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft vanmiddag ingestemd met de begroting 2020.

 

Bekijk de begroting van het hoogheemraadschap online

In de begroting staat wat het waterschap wil uitgeven in 2020 om aan zijn taken te kunnen voldoen en welke inkomsten er zijn. Op de website van het hoogheemraadschap zijn de begroting en de tarieven digitaal te zien via de link Begroting.

0
Shares