Hof van Cossee

De gemeente Rotterdam heeft op 08-03-2019 een omgevingsvergunning afgegeven voor het Cossee terrein.

Het wordt globaal omsloten door de bebouwing langs de Bergse Dorpstraat, Argonautenweg, Adriaen van der Doeslaan en Oude Raadhuislaan.  De exacte begrenzing van het projectgebied wordt gevormd door de aanwezige perceelgrenzen. De omgeving wordt gekenmerkt door diverse functies. Aan de Oude Raadhuislaan en Adriaen van der Doeslaan voornamelijk woonfuncties en wel 62 woningen. Langs de Argonautenweg en Bergse Dorpsstraat voornamelijk centrumfuncties: detailhandel en horeca op straatniveau en wooneenheden op de hogere verdiepingen. De garageboxen blijven bestaan. Waar het kerkgebouw stond komen maatschappelijke voorzieningen.

Voor meer informatie: officiƫle bekendmaking Hof van Cossee

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-13374.html

Bezwaar kan gemaakt worden binnen 6 weken. Indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2020 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians
0
Shares