Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan

Iedereen die wel eens op de Burgemeester Fèvre de Montignylaan komt, zal het niet ontgaan zijn dat de  kastanjebomen verdwijnen. De bomen zijn ziek en moeten helaas worden gekapt. Aangezien ook de riolering niet in de beste conditie is, is het plan om de gehele straat onderhanden te nemen. Er is een inrichtingsplan gemaakt.

Dit plan is tot stand gekomen met inspraak van een afvaardiging van bewoners. Deze hadden zich opgegeven voor de Klankbordgroep van ca. 15 personen. Ze hebben 4 bijeenkomsten gehad.
Afgelopen maandag de 26e november was er een inloopavond in de Heijbergschool. Daar konden alle bewoners van de Montignylaan zich laten informeren en vragen stellen. De avond werd goed bezocht.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie:
De rijstraat die nu 4.70 m is, wordt verbreed naar 5.00 m. De parkeervakken op de Montignylaan gaan van nu 1.80 m naar 2.00 m. De kruisingen Montignylaan/Molenlaan, Montignylaan/Beethovenlaan en het Montignyplein worden aangepast, zie tekening.

Welke bomen er worden teruggeplaatst, is nog niet beslist. De voorkeur gaat uit naar de Amberboom of de Indische Paardenkastanje. Deze laatste is niet gevoelig voor ziekten. De gemeente probeert zo groot mogelijke bomen te planten. Er worden 96 bomen teruggezet, maar niet op dezelfde plaats. Om en onder de bomen komen groenvakken van ca 2 x 5 meter die worden ingeplant met Laurierkers, een groenblijvende heester die laag blijft.

Hoe gaat de uitvoering in zijn werk:
Stadsbeheer is van plan om in het najaar van 2019 te starten met het gefaseerd rooien van de resterende bomen, waarna dan eind van het jaar begonnen kan worden met de wegwerkzaamheden en de beplanting.

Het voorlopige inrichtingsplan kunt u inzien via de webpagina:

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/blf-de-montignylaan    

 

 

 

 

Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2020 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians
0
Shares