Stadsreferendum Woonvisie 30 november 2016

Het is lang geleden dat bewoners van Rotterdam mochten stemmen over ontwikkelingen in hun stad. Woensdag 30 november mag worden gestemd over de woonvisie maar waar stemmen we eigenlijk over? De term woonvisie is algemeen en geeft geen duidelijkheid.

De Woonvisie is een beleidsdocument van 75 pagina's met een onderdeel dat veel weerstand oproept. Dat is de beoogde sloop en afname van 15.000 goedkope woningen. De samenwerkende huurdersorganisaties Rotterdam waren het hiermee niet eens en vroegen een referendum aan. Dit referendum is er gekomen dankzij 12.000 verzamelde handtekeningen. De gemeenteraad besloot echter dat dit referendum niet alleen over de sloop van deze woningen maar over de gehele visie gaat.


Vorig week was er in Lommerrijk een bijeenkomst over het onderwerp.
Wethouder Schneider geeft aan dat deze woonvisie een richting geeft waar de stad Rotterdam naartoe wil. Er zijn veel eenzijdige woningen in een wijk en wanneer bewoners een woning carriere in een wijk willen maken dan kan dat nu niet. In de toekomst kan dat wel vanwege de beoogde diversiteit in de wijk. Een bewoner kan dan in dezelfde wijk verhuizen van een goedkopere woning naar een duurdere woning. In de woonvisie wordt voorgesteld dat er 20.000 huurwoningen worden gesloopt en dat er 5.000 huurwoningen in dezelfde prijsklasse worden terug gebouwd. Voor de overige woningen zal in het middensegment worden terug gebouwd. In de praktijk komt het erop neer dat de meeste huurwoningen in Rotterdam Zuid en centrum worden gesloopt.

Groen Links en SP verdedigde hun standpunten met verve en willen betaalbare woningen voor iedereen. Daarom ondersteunen zij dit referendum. Ze vinden het referendum ook te breed en te algemeen. De vraag was om alleen over bovenstaande onderwerp een referendum te houden en niet over de gehele woonvisie.

Bij een woonvisie stel ik me ook de vraag wat er gebeurt met zogenoemde sterkte wijken zoals de onze. Wat is de visie van de gemeente op het behoud van de leef kwailiteit in deze wijken. Het is niet vanzelfsprekend dat deze wijken sterk blijven en op dit moment eroderen verschillende sterke kanten. Afname van voorzieningen in de wijk, veilig en schoon, aanleg A13A16 en de mogelijke uitbreiding van het vliegverkeer. Deze vragen worden niet beantwoord in deze woonvisie.


Het is een raadgevend stadsreferendum en dat betekent dat wanneer de opkomst van 30% niet wordt gehaald het college B&W het naast zich neer kan leggen.

Bij een voorstem wordt de woonvisie aangenomen.
Bij een tegenstem wordt deze woonvisie opnieuw in de Gemeenteraad besproken.
Bij een blanco stem ondersteunt u de initiatiefnemers van het referendum om de opkomst drempel te halen.


Hieronder de link naar de tekst van de woonvisie
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202016/Wonen/Woonvisie-Rotterdam%202030_vastgesteld-college-BenW-1-maart-2016.pdf

Op 15 december besluit de gemeenteraad over de woonvisie. De uitslag van het referendum wordt als raadgevend meegenomen en is niet bindend. De raad kan het advies, ongeacht de uitslag, naast zich neer leggen.

 

Margreet Hovenkamp

Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2020 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians
0
Shares