Skip to main content

Eigen lijst bewonersorganisaties voor gebiedscommissie

De bewonersorganisaties in Hillegersberg en Schiebroek doen mee aan de verkiezingen op 19 maart voor de nieuwe gebiedscommissie, de opvolger van de deelgemeente. De lijst is onder meer vertegenwoordigd op de kennismakingsbijeenkomsten op 12 en 28 februari.

Slogan klein

De lijst Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek heeft zich op 20 januari ingeschreven voor de verkiezingen. Die heeft geen politieke achtergrond en doelstellingen. De lijst voldoet aan de opzet van de gebiedscommissie dat die vóór en dóór de bewoners is. Door de steun van alle zes bewonersorganisaties in Hillegersberg en Schiebroek -die voor Oud Hillegersberg, Molenlaankwartier, Kleiwegkwartier, Schiebroek, Terbregge en 110 Morgen- denkt de lijst alle bewoners goed te kunnen vertegenwoordigen.

De inzet van de lijst is met zoveel mogelijk belangenorganisaties samen te werken, discussie te stimuleren en bewonersinitiatieven te activeren en te ondersteunen. Dat gebeurt aan de hand van aandachtspunten.

Aandachtspunten

Die aandachtspunten zijn: veiligheid, woonkwaliteit, groen, openbare ruimte, welzijn, kunst en cultuur, winkelstand, horeca, evenementen en verkeer. Bij veiligheid maakt de lijst zich sterk voor sociale veiligheid en verkeerssituaties. Als het gaat om woonkwaliteit en leefomgeving vindt de bewonerslijst de eigenheid van de wijken van groot belang. Ook het goed en voldoende onderhouden van het bestaande groen en de bestratingen en meedenken over groen- en waterbeleid wordt van belang geacht.

Een ander speerpunt is welzijn, met oog voor onder andere armoede die ook in dit deel van Rotterdam voorkomt. Op het gebied van kunst en cultuur wordt bijvoorbeeld gedacht aan het stimuleren van talent en om de samenhang in de wijken te versterken.

Er wordt gevraagd om bestrijding van leegstand van winkelpanden en spreiding van het aanbod van middenstanders. Tevens heeft elke wijk last van verkeersdrukte en parkeerproblematiek. En Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek wil de vinger aan de pols houden bij de aanleg van de nieuwe verbinding A13/A16. Ook blijft de vraag om goed openbaar vervoer actueel.

Oud Hillegersberg

Daarnaast heeft elke buurt eigen accenten die in de gebiedscommissie aandacht verdienen. Voor Oud Hillegersberg zal dit onder meer zijn de lage grondwaterstad, waardoor paalrot kan optreden. Tevens willen wij (BOH) het landschappelijke karakter van de plassen en de Rotte behouden.

De gebiedscommissie krijgt vooral een adviserend karakter en heeft een budget voor bewonersinitiatieven (zo'n half miljoen). Een gebiedsdirecteur ondersteunt namens de gemeente de commissie en is voor de leden het ambtelijk aanspreekpunt. Voor Hillegersberg-Schiebroek wordt de gebiedsdirecteur Linda Molenaar. Ze is bekend als deelgemeentesecretaris van Kralingen-Crooswijk.

0
Shares