Skip to main content

Oud Hillegersberg zoekt vrijwilligers

De Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg (BOH) kan nog steeds de inzet van actieve burgers gebruiken.

Wat gebeurt er zoal? We hebben aandacht voor  de nieuwe gebiedscommissie, de opvang aan de Adriaen van de Doeslaan, de gevolgen van te laag grondwater en andere onderwerpen die bewoners in deze buurt aangaan.

 c1a9269c6ff1f340e329d8092c09ae73

De BOH bestaat uit een bestuur, waar nu de voorzittersfunctie vacant is en meer nieuw bloed kan gebruiken. Buiten het bestuur zijn ook anderen actief. 

Funderingsproblematiek

Te noemen valt de funderingsproblematiek. Een speciale commissie van de BOH doet onderzoek naar de gevolgen van te lage grondwaterstand voor funderingen. Het werk wordt binnen en buiten Hillegersberg serieus genomen en oogst veel lof.

Opvang

Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in de beheercommissie voor de opvang van Pameijer in de Adriaen van de Doeslaan. Het vernieuwen van het convenant voor deze opvang is trouwens uitgesteld. En binnenkort zullen we meer vertellen over de mogelijkheid om bewoners van deze opvang kleine klussen in de buurt te laten doen ('Klus en Werk').

Tevens heeft BOH zich aangesloten bij de andere vijf bewonersorganisaties om gezamenlijk deel te nemen aan de verkiezingen voor de nieuwe gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek, het adviesorgaan dat de deelgemeente heeft opgevolgd. Daar zijn nu twee leden namens de bewonerslijst vertegenwoordigd. 

Gebiedsplan

De BOH levert een bijdrage aan bijvoorbeeld het gebiedsplan van deze commissie, met wensen die voor onze buurt belangrijk worden geacht. Wie meer wil weten over de gebiedscommissie, zie enkele handige links: interview met gebiedsdirecteur, waar gaat gebiedscommissie over?

Tenslotte zijn er nog een reeks andere onderwerpen waar we op enige wijze bij betrokken zijn of over communiceren. Te denken valt aan parkeerproblematiek bij het Plaswijckpark. En we houden u met Twitter, deze site en de nieuwsbrief op de hoogte over zaken als veiligheid, het kappen van bomen of andere ontwikkelingen in de buurt die belangrijk kunnen zijn voor bewoners.

Aanmelden

Wil iemand zich aanmelden als nieuwe vrijwilliger/bestuurder voor de BOH of heeft die een goed idee waar we aandacht aan moeten besteden: laat het dan weten per mail (oudhillegersberg@gmail.com) of reageer opTwitter.

0
Shares