Skip to main content

Extra parkeerplaatsen Meidoornweide voor Plaswijckpark

Het uitbreiden van de parkeerplaats op de Meidoornweide met 34 plekken is een oplossing voor het Plaswijckpark om de drukte aan te kunnen.

Dit stelt de gemeente Rotterdam voor als reactie op een tussenuitspraak van de Raad van State.

plaswijckpark

Bezwaarmakers zijn tevreden. Het gaat om bewoners uit de C.N.A. Looslaan die met behulp van Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg (BOH) verzet aantekenden. Het Plaswijckpark zal moeten betalen voor de parkeerplaatsen, €7.500 per plek.

Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek heeft fouten gemaakt bij het toestemming geven voor de aanleg van 69 parkeerplaatsen in verband met de binnenspeeltuin (Het Huis in de Heuvel) van het Plaswijckpark. Als rechtsopvolger van de deelgemeente moest de gemeente op last van de Raad van State een nieuw besluit nemen.

Overlast C.N.A. Looslaan

Na eerder bij de rechtbank in Rotterdam ongelijk te hebben gekregen, vonden de klachten van bezwaarmakers bij de Raad van State wel weerklank. Bewoners in de C.N.A. Looslaan vrezen overlast als de nieuwe parkeerplaatsen bij hen zouden komen.

De Raad van State heeft bepaald dat fouten bij de besluitvorming door de voormalige deelgemeente moeten worden hersteld. Dan gaat het om (onderbouwing van) het aantal extra parkeerplaatsen voor de binnenspeeltuin, de plek waar die moeten komen en samenhangend daarmee de verkeersveiligheid.

Minder parkeerplekken nodig

In het zogeheten reparatiebesluit erkent de gemeente Rotterdam dat eerder van te veel extra parkeerplaatsen is uitgegaan. De binnenspeeltuin zorgt voor een grotere aanloop en dus meer auto's: goed voor 34 plekken. Maar voor de nieuwe horeca in het Plaswijckpark geldt niet dat die meer verkeer aantrekt.

,,Daar komt bij dat het restaurant het theehuis vervangt, een voorziening die al op het park aanwezig was. Door rekening te houden met deze omstandigheden kan voor de berekening van de parkeereis uitgegaan worden van de oppervlakte van de overdekte speelhal (1350 m) en de norm recreatie-pretparken. Het aantal parkeerplaatsen komt dan op 34,'' schrijft de gemeente.

Meidoornweide beter

Mede omdat het aantal plekken de helft bedraagt, acht de gemeente het niet langer wenselijk die in de C.N.A. Looslaan (achterzijde) te verwezenlijken, in combinatie met elektronische tickets. ,,Doordat het aantal parkeerplaatsen in de nieuwe parkeerberekening gehalveerd wordt (van 69 naar 34), is het de vraag of het nog langer redelijk is de eis te stellen om de toegang via een investering in een e-ticketing systeem op te leggen. Ook de praktische uitvoerbaarheid van de elektronische  toegang zonder nieuwe kassa aan de achterzijde roept vragen op.''

Het alternatief is de Meidoornweide te vergroten met 34 parkeerplekken. Die locatie biedt allerlei voordelen, zoals minder zoekverkeer, verkeersveiligheid en vlak bij de ingang.

Kosten: 2,5 ton

Het Paswijckpark wordt verplicht de nodige uitbreiding te financieren volgens een vorig jaar genomenbesluit. De plekken vallen volgens dit besluit onder de afkoopregeling niet-woonfunctie in zone C (de buitenwijken). Voor 34 plaatsen komt dit neer op 2,5 ton.

0
Shares