Skip to main content

Definitief geen toegang Plaswijckpark bij C.N.A. Looslaan

Een nieuwe toegang voor het Plaswijckpark aan de C.N.A. Looslaan is definitief van de baan.

In een formeel besluit van de dienst Stadsontwikkeling, namens het college van burgemeester en wethouders, wordt min of meer bevestigd wat vorige maand al in een zogeheten reparatievoorstel werd aangekondigd.

plaswijckpark

Het betekent dat bezwaarmakende omwonenden en Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg (BOH) gelijk hebben gekregen in een bij de Raad van State aangespannen zaak. Kern van de kwestie is dat voor aanleg van extra parkeerplaatsen in verband met de nieuwe binnenspeeltuin is uitgegaan van een te hoog aantal en dat die niet hoeven te komen aan de C.N.A. Looslaan.

Een andere berekening leert dat niet 69 maar 'slechts' 34 plekken nodig zijn door grotere parkeerdruk met meer bezoekers als gevolg van de binnenspeeltuin. Die kunnen worden aangelegd door de parkeerplaats aan de Meidoornweide uit te breiden.

Kanttekeningen

Het nieuwe besluit plaatst enkele kanttekeningen bij de nieuwe manier om het parkeerprobleem voor het goed bezochte Plaswijckpark op te lossen. Zo wordt er het voorbehoud gemaakt dat de uitbreiding alleen op de Meidoornweide kan als er een omgevingsvergunning voor wordt gegeven. Komt die er niet, dan moet elders ruimte worden gezocht.

Het Plaswijckpark heeft geklaagd over de hoge kosten die de verplichting van extra aan te leggen parkeerplaatsen met zich meebrengt (zo'n €7.500 per plaats), maar die legt de gemeente in het nieuwe besluit naast zich neer.

| Bijlagen: jpegBesluitPlaswijck.jpeg

0
Shares