Skip to main content

Kandidaten lijst Bewoners! Hillegersberg/Schiebroek in beeld

Dit zijn de mensen die voor Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek namens de zes bewonersorganisaties kandidaat zijn bij de verkiezingen op 19 maart. We zijn hard bezig met campagne voeren, met nadenken over hoe we onze missie zo goed mogelijk duidelijk kunnen maken. Maar we vinden het ook belangrijk om de bewoners in onze wijken goed te informeren over wat er allemaal gaat veranderen. Daar gaat dit artikel over.

Gebiedscommissies in plaats van deelgemeente – wat verandert er in de praktijk?

Doordat de deelgemeente als bestuurslaag verdwijnt komt er een nieuwe situatie in Rotterdam. Met de gebiedscommissies krijgen bewoners meer invloed op de besluitvorming. Participatie organiseren is een belangrijke taak van de gebiedscommissies. Daarnaast wordt de bestuurlijke organisatie platter: er is straks nog maar één bestuurslaag waarin alle bevoegdheden zijn belegd: met een gemeenteraad, gebiedscommissies en college. De gebiedscommissie krijgt geen beslissingsbevoegdheid, de besluiten worden door het gemeentebestuur genomen. Gebiedscommissies hebben vooral een adviserende rol richting gemeenteraad. Zij halen hun overredingskracht dus niet uit formele bevoegdheden, maar uit plannen die een breed draagvlak hebben bij bewoners en ondernemers van de wijken in het gebied. De gebiedscommissies hebben de nadrukkelijke taak om de bewoners op allerlei manieren te betrekken bij het maken van plannen voor de wijk. Zij moeten participatie organiseren en initiatieven van wijkbewoners stimuleren, via allerlei bekende en ook nieuwe manieren, zoals crowdsourcing, digitale raadplegingen en wijkreferenda. De gebiedscommissie mag zich ook rechtstreeks tot de gemeenteraad wenden. Via de gebiedsdirecteur, die rechtstreeks onder de algemeen directeur van de gemeente Rotterdam valt, heeft de commissie korte lijnen met burgemeester en wethouders.

De gebiedscommissie beschikt ook zelf over geld, dat vooral bedoeld is om initiatieven van bewoners te realiseren.

Minder politiek, meer buurt. Dat is in essentie de reden waarom het systeem van gebiedscommissies in het leven is geroepen. Via de gebiedscommissies kunnen alle Rotterdammers – actieve buurtbewoners of ondernemers in een gebied – directer invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken: door zichzelf verkiesbaar te stellen of door actief betrokken te zijn bij het maken van de gebiedsplannen voor hun gebied.

Gebiedskantoor blijft
Voor paspoort, rijbewijs en andere diensten blijft het kantoor op de Argonautenweg geopend. Daarin verandert dus in principe niets.

Naast de gebiedscommissie zijn er ambtenaren in het gebied werkzaam: de gebiedsdirecteur, gebiedsmanagers en gebiedsnetwerkers. Zij zijn er onder meer om toe te zien dat plannen die goedgekeurd zijn ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.  Zij zullen werken vanuit het kantoor aan de Argonautenweg.

Kandidaten presenteren zich
Er zijn twee avonden georganiseerd waarop u kennis kunt maken met alle kandidaten van alle lijsten in Hillegersberg-Schiebroek:

woensdag 12 februari in de Castagnet aan de Larikslaan voor de bewoners van Schiebroek en het Kleiwegkwartier

vrijdag 28 februari in Lommerrijk aan de Straatweg voor de bewoners van Hillegersberg en Terbregge

De avonden beginnen om 19.30, inloop vanaf 19.00 uur. Het staat uiteraard vrij om zelf een keuze te maken voor één van de avonden, allebei is ook goed!

U kunt hier de taken van de gebiedscommissie bekijken.
U kunt hier de uitgangspunten van Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek bekijken.

zie ook
www.bewonershis.nl
https://www.facebook.com/bewonershis
https://twitter.com/Bewoners_HIS

0
Shares