Skip to main content

19 MAART VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD EN GEBIEDSCOMMISSIE

Afgelopen week zijn de stempassen bezorgd, één voor de gemeenteraad en één voor de gebiedscommissie.
En gaan we dan ook met zijn allen stemmen?

Volgens de opiniepeilingen staat het er niet zo goed voor met de verwachte opkomst. Als belangrijkste reden wordt aangevoerd dat er op dit moment weinig vertrouwen is in de politiek. Daar hebben we misschien allemaal wel zo onze eigen ervaringen mee.

En toch zijn er dan in het Molenlaankwartier twee enthousiaste en gedreven kandidaten, Dennis Mark en Maria Kuster, die zich beschikbaar hebben gesteld voor de verkiezingen van de gebiedscommissie. Juist omdat de gebiedscommissie in opzet een apolitiek orgaan is.

Er wordt gezegd dat de gebiedscommissies in de plaats komen van de deelgemeentebesturen (DB en deelraad), alsof er niets zou veranderen. Maar wij beschouwen het als een totaal nieuwe formule: een commissie die met en namens de bewoners B&W en gemeenteraad aan de Coolsingel gevraagd en ongevraagd advies gaat geven. Er gaat dus een bestuurslaag tussenuit, en komt er directer contact tussen gemeente en bewoners. Zo verandert er wel degelijk heel veel.

 

Onderstaand is geciteerd van de site van de gemeente Rotterdam:

 

Gemeentelijke organisatie verandert
Om de grotere invloed van de Rotterdammer te organiseren, is een andere manier van werken vanuit de gemeente Rotterdam nodig, meer gericht op de wijken en de bewoners. De wensen en behoeften van een gebied bepalen welke producten en diensten de gemeente levert. Zo past de gemeente haar dienstverlening aan op wat de bewoners in hun gebied belangrijk vinden. De gebiedscommissie en de ambtenaren versterken bewonersinitiatieven door de juiste omstandigheden te creëren, netwerken aan elkaar te verbinden en zaken te faciliteren. Ze nemen geen zaken over, gaan niet institutionaliseren maar gaan proactief met initiatieven en signalen van Rotterdammers aan de slag.

De drie grootste veranderingen:

 

[lightbox link="#"]1. Participatie: meer invloed van bewoners op besluitvorming

2. Eén bestuur: alle bevoegdheden in één bestuurslaag met een gemeenteraad, gebiedscommissies   en college

3. Van vijftien organisaties (de gemeente en veertien deelgemeenten) naar één gemeentelijke organisatie

[/lightbox]

De dertien leden van de nieuwe gebiedscommissie moeten het met elkaar eens zien te worden zonder dat er sprake is van coalitie en oppositie, zoals dat nu het geval is in de deelgemeenteraad.

De zes bewonersorganisaties van Hillegersberg-Schiebroek hebben dat goed begrepen en hebben als niet-politieke groepering de lijst Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek opgericht. We nemen het met zes kandidaten bij de verkiezingen op tegen zeven politieke partijen. Bij de twee kennismakingsbijeenkomsten die er voor de bewoners georganiseerd waren hebben we veel sympathie voor ons initiatief en voor onze uitgangspunten ondervonden.

Als u ook behoort tot de groep die aarzelt om te gaan stemmen, bedenk dan dat er tenminste één groep is die de politiek nieuw leven wil inblazen, niet door een politiek standpunt in te nemen, maar door met de bewoners (en daarmee bedoelen we uiteraard ook ondernemers en maatschappelijke organisaties) met een sterk pleidooi Hillegersberg-Schiebroek op de politieke agenda van de gemeente te krijgen en te behouden.

De komende week worden de lijsten met de namen rondgestuurd. Ook die kunt u dus in de bus verwachten. Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek is lijst 18, daar vindt u ons!

 

Maria Kuster

0
Shares