Skip to main content

Welkom aan onze gebiedsdirecteur Mevrouw Linda Molenaar

Bij alle veranderingen van deelgemeente naar gebiedsstructuur, van deelraad naar gebiedscommissie, is daar ook de benoeming van een nieuwe gebiedsdirecteur.

Voor Hillegersberg-Schiebroek is dat Mevrouw Mr. L.C. Molenaar. Bij wijze van welkom had ik een gesprek met mevrouw Molenaar.

Tot haar komst naar Hillegersberg-Schiebroek was zij deelgemeentesecretaris in Kralingen-Crooswijk, en programmadirecteur/programmamanager bestelwijziging bij de Gemeente Rotterdam. In die laatste functie heeft zij zich beziggehouden met de verandering van deelgemeente- naar gebiedsstructuur. Nog weer eerder was zij Adviseur korpsbeheerder bij Politie Rotterdam-Rijnmond en was zij werkzaam bij het Kantongerecht in Rotterdam.

In al deze functies heeft mevrouw Molenaar altijd gezocht naar de mogelijkheid om vanuit een natuurlijk gezag nieuwe zaken aan te boren, en van daaruit veranderingen tot stand te brengen.

 

Is Rotterdam, en dan in het bijzonder Hillegersberg-Schiebroek, bekend terrein voor u?

Ik ben opgegroeid en opgeleid in Rotterdam en heb er altijd mijn werk gehad. Inmiddels woon ik in Dordrecht. Hillegersberg-Schiebroek is voor mij nieuw, en ik verheug me erop het gebied goed te leren kennen. Dat betekent er veel op uittrekken met de dienstfiets, samen met de gebiedsnetwerkers. Dat zijn de vier medewerkers die vanuit de voormalige deelgemeente nu voor het gebied gaan werken, geweldig dat zij zo'n grote kennis van alle wijken hebben. Dat geldt ook voor Daisy Nilwik, die de nieuwe gebiedsmanager is. Ook zij is een vertrouwd gezicht voor de bewoners van Hillegersberg-Schiebroek.

 

U hebt de primeur van een nieuwe functie, van een nieuwe bestuursvorm. Een uitdaging?

Een uitdaging is het zeker. Ik heb het voordeel dat ik in mijn vorige functie de taak had het nieuwe model van de gebiedscommissies uit te werken. Een van de belangrijke zaken is de geheel nieuwe verhouding tot het gemeentebestuur. En er ligt natuurlijk de uitdaging om samen met de dertien leden van onze gebiedscommissie een krachtige invulling te gaan geven aan deze nieuwe vorm. Omdat het nieuw is kan er meteen met veel elan gestart worden, althans zo denk ik erover. Het zou niet goed zijn af te tasten, of olifantenpaadjes te betreden. Liever wil ik meteen de kracht en de meerwaarde opzoeken. Het nieuwe maakt het ook mogelijk dat we, binnen de kaders die min of meer vastliggen, er zelf invulling aan kunnen geven.

Ik wil graag opmerken dat het een geweldige prestatie is dat Bewoners!Hillegersberg-Schiebroek met twee zetels in de gebiedscommissie vertegenwoordigd is. Dat geeft goed weer hoe de bewoners van dit gebied erover denken. Jullie hebben voor een niet-politieke opstelling gekozen. Ook dat is dus een uitdaging, te midden van de commissieleden met wel een politieke achtergrond, ook vanuit het uitgangspunt dat de gebiedscommissie niet een politiek orgaan in de oude betekenis is.

In al mijn werk heb ik tot nu toe veel baat gehad met het opzetten van een goede communicatie. Dat geldt voor communicatie met de doelgroep, met de verantwoordelijke instanties, maar vooral ook voor de communicatie onderling, het uitwisselen van ideeën, het opdoen van nieuwe gezichtspunten. Ik vind het inspirerend om daar op zijn tijd ook training en coaching op in te zetten, dat heeft altijd geweldig veel goeds teweeg gebracht. Ik hoop dat ook hier te kunnen gaan doen.

 

Het woord is nu meer dan ooit aan de bewoners. Heeft u al een plan voor deze bewonersparticipatie?

Het plan gaat in de gebiedscommissie gemaakt worden, maar ik heb daar wel een standpunt over. Het is nu de tijd om nog meer dan voorheen wat buiten speelt als uitgangspunt te nemen en deze gebiedsopgaven goed op de stedelijke kaart te krijgen. Dat is het doel. Het gaat om hoe een wijk beleefd wordt, om wat er verbeterd kan en moet worden. Dat is voor de wijken van ons gebied in een aantal opzichten verschillend. Daarnaast zullen er gemeenschappelijke kwesties zijn.

Met elkaar zullen we daar zo snel mogelijk een vorm voor gaan zien te vinden.

mevrouwMolenaar 599x664

Tot slot: zou u de komende jaren in een motto kunnen weergeven?

Die komende jaren beginnen vandaag, en het motto is dan: een nieuwe situatie met geweldige nieuwe kansen!

Nogmaals een hartelijke welkom aan u en een mooie, vruchtbare tijd gewenst. Aan de bewoners zal het niet liggen!

Maria Kuster

0
Shares