Grondwater en Paalrot

Alles over de activiteiten van de commissie grondwater in de Oud Hillegersberg en Molenlaankwartier. Zie rechts in het submenu ook de documenten die hierover geschreven zijn.


Subsidie grondwater

De grondwatercommissie Oud Hillegersberg krijgt subsidie van de gebiedscommissie Oud Hillegersberg. Dat is meer dan ambtelijk geadviseerd. Tineke van Oosten is namens de commissie Grondwater verheugd. ,,Het is vijf keer zoveel als het ambtelijk advies en helemaal zoals we hadden gevraagd.''

Lees verder

Vragen in raad over grondwater

De VVD heeft vragen gesteld over het grondwater in Hillegersberg. Die gaan over het niet nakomen van afspraken tussen het hoogheemraadschap, de gemeente en Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg (BOH).

Lees verder

Rapport over grondwaterzorgplicht

zorgplicht grondwater
160317 Gemeentelijke zorgplicht grondwater versie CgOH.pdf2.51 MB Dit rapport heeft de commissie grondwater laten opstellen door Peter de Putter, jurist gespecialiseerd in grondwater problematiek en wie daarvoor verantwoordelijk is. Aan de hand van veel gestelde vragen door burgers geeft Peter inzicht in de gemeentelijke zorgplicht voor het grondwater en de uitwerking daarvan door de gemeente Rotterdam in Gemeentelijke RioleringsPlan. Ook gaat hij uitgebreid in op de gestelde vragen.  

Lees verder

InHillegersberg homepage
Copyright © 2019 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians