Skip to main content

Impressie van de vaststelling door de gemeenteraad op 17 december 2015 van het “Gemeentelijk Rioleringsplan 2016”, inclusief de inspreektekst van de commissie grondwater Oud Hillegersberg bij het agendapunt “Gemeentelijk Rioleringsplan” van de vergaderin

0
Shares