Impressie van de vaststelling door de gemeenteraad op 17 december 2015 van het “Gemeentelijk Rioleringsplan 2016”, inclusief de inspreektekst van de commissie grondwater Oud Hillegersberg bij het agendapunt “Gemeentelijk Rioleringsplan” van de vergaderin

Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2023 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians
0
Shares