Skip to main content

Impressie van de vergadering van de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte op 21 september 2015 van het agendapunt “stand van zaken funderingsproblematiek”, inclusief de inspreektekst van de commissie grondwater Oud Hillegersberg

0
Shares