Skip to main content

Verblijfsplek Rottebanbrug

De Rottebanbrug is een sleutelplek binnen het landschapspark De Rotte. Een knooppunt waar alle recreantenstromen samenkomen; fietsers, vaarders en wandelaars zijn hier volop. Jong en oud door elkaar. Voor ontmoeting, inspanning en ontspanning. Daarom maken hiervoor een inrichtingsplan om deze plek om te vormen tot een aantrekkelijke verblijfsplek aan de Rotte.

Samen met de provincie Zuid-Holland werken we aan een nieuw inrichtingsplan voor deze plek tot aantrekkelijke verblijfsplek, waarbij land en water beter worden verbonden. Doelstellingen bij het ontwerp zijn:

- Een plek langs de oever van de Rotte waar je de rust, weidsheid en activiteiten van het water goed kan beleven;
- Een plek waar stad en land verbonden zijn;
- Een plek waar je op verschillende vervoersmiddelen kan overstappen, bijvoorbeeld met kano heen en op de fiets terug;
- Een aantrekkelijke verblijfsplek direct ‘om de hoek’ aan de Rotte voor de inwoners van de regio;
- Een plek voor inspanning en ontspanning voor iedereen;
- Oplossing van het verkeersknelpunt op de provinciale fietsroute;
- Participatie aan de voorkant – ontwerp in samenwerking met inwoners, bezoekers en ondernemers.

Het ontwerp vormt daarmee een concrete uitwerking van het Ontwikkelplan de Rotte.

Proces

Recreatieschap Rottemeren werkt samen landschapsarchitecten van Urban Synergy. Dit gebeurt in afstemming met de belanghebbenden, zoals het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, de provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten die deelnemer zijn van het recreatieschap en de lokale ondernemers, bewoners- sport- en natuurorganisaties. De provincie Zuid-Holland ziet dit project als een voorbeeldproject voor andere vergelijkbare plekken aan het water in Zuid-Holland.

Na de eerste verkenning begin 2021 en de reacties hierop van diverse belanghebbenden als het watersportverbond, de fietsersbond, Rotta, diverse bewonersorganisaties, ondernemers en individuele bewoners zijn we tot een Voorlopig Ontwerp gekomen. Op 7 juni jl is dit ontwerp gepresenteerd aan 24 belangstellenden, die zich hiervoor hadden aangemeld. Deze presentatie kunt u vinden onder het kopje Meer informatie. Ingrepen om het gebied verkeersveiliger te maken en meer ruimte te creëren aan het water werden positief ontvangen. Diverse stakeholders noemden nog een aantal punten ter verbetering van het plan. Daarbij is het van groot belang voor het schap om deze plek goed te kunnen beheren. In de zomer van 2022 is het ontwerp door het bestuur vastgesteld.

Het bestuur heeft een budget beschikbaar gesteld om te kunnen uitvoeren. Daarbij ontvangt het schap subsidie van de Provincie Zuid-Holland voor waterrecreatie. Dat combineren we met het Vaarnetwerk De Rotte fase 2 voor een aanlegplek.

In 2023 zijn we gestart met de uitwerking van het ontwerp door ingenieursbureau RPS. Het schap verwacht dit voorjaar de benodigde vergunningen aan te kunnen vragen bij de gemeente Lansingerland en het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Wat gaan we doen?

In het najaar van 2023 starten we met de uitvoering van de nieuwe inrichting met de volgende maatregelen:

  1. Aanpassing infrastructuur om ruimte aan het water te maken en een nieuwe, veiliger inrit van de parkeerplaats bij Nova te maken;
  2. Het maken van de verblijfsplek met kanosteiger;
  3. Het maken van een wandelverbinding van de verblijfsplek naar de Oesterzwamplaats (bij het Hoge Bergse Bos);
  4. Het versterken van de groene poort tussen de Rotte en het Hoge Bergse Bos.

Meer informatie? Klik hier

0
Shares