Goed nieuws over gevolgen grondwater A13/A16

Goed nieuws A13/A16: Geen negatieve gevolgen te verwachten als gevolg van spanningsbemalingen voor tunnels en verdiepte ligging van de weg.

RWS heeft, naar aanleiding van een gesprek met de commissie grondwater van inHillegersberg, een studie gedaan naar de gevolgen van eventuele toepassing van spanningsbemalingen bij de aanleg van de weg. Hierbij zijn heel andere berekeningsmethoden gehanteerd dan de gemeente Rotterdam toepast. Uit  deze degelijke studie heeft RWS geconcludeerd dat de risico‚Äôs op verlaging van de grondwaterstand in het gebied Hillegersberg te groot is en dat er mogelijk negatieve gevolgen optreden voor de houten paalfunderingen. RWS heeft daarom besloten dat de aannemers spanningsbemalingen niet mogen toepassen en dat er gezocht moet worden naar andere bouwmethoden. In vervolg hierop heeft het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) besloten om geen vergunning te verlenen voor spanningsbemalingen (verlaging van het grondwater) ten behoeve van tunnels en verdiepte ligging van de weg.

Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2023 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians
0
Shares