Skip to main content

Inpassing A13/A16 nader bekeken

Er wordt mogelijk nader gekeken naar de landschappelijke inpassing van A13/A16. Dat is een resultaat van de afgelopen week gehouden bespreking door de raadscommissie EHMD. Deze commissie vergadert 22 april opnieuw over het onderwerp, maar dan over technische details van het traject.

In de commissie ging het vooral over latere besluitvorming in verband met geluidsonderzoek. De gebiedstafels, waar belanghebbenden inspreken, willen echter dat het uitstel ook ruimte biedt voor andere onderzoeken. De commissieleden is het daardoor duidelijk geworden dat extra geluidsonderzoek niet voldoende is voor de gebiedstafels.

Voorlopig wordt eerst de vergadering op 22 april afgehandeld. Daarna wordt bepaald of en welk nader onderzoek nodig is, zoals inpassing.

In tegenstelling tot wat aanvankelijk de bedoeling was, lijkt de bijeenkomst op 22 april toch openbaar te zijn. De commissie vindt dat de technische sessie openbaar moet zijn, wat normaliter niet het geval is. Rijkswaterstaat moet daarmee nog instemmen.

Inmiddels is het aanvullend geluidsonderzoek afgerond. De extra kosten voor het geluidsstil maken van de verbinding vallen fors lager uit dan aanvankelijk begroot: circa €26 miljoen.

De Bestuurlijke Afstemmingsgroep (BAG) heeft nog geen keuzes gemaakt t.a.v. de concept Afsprakenkaart d.d februari 2015. Gebiedstafels kunnen hun adviezen richting de BAG aanvullen tot 15 april aanstaande. Op 9 april zal een extra bijeenkomst georganiseerd worden waarin gebiedstafels mondeling kunnen toelichten/ inspreken.

Op 28 april a.s. zal de BAG de concept Afsprakenkaart bespreken en vrijgeven voor bestuurlijke besluitvorming van het bevoegd gezag.

Zie voor bijlagen en inhoud de projectwebsites www.a13a16rotterdam.nl en www.mrdh.nl

0
Shares