Skip to main content

Aanleg en inpassing A13/A16 in Ommoord- Terbregse veld

Verkiezingsdebat op 11 februari 2014 - (zie persbericht).

In aanwezigheid van fractievoorzitters, raadleden en partijleden van de Rotterdamse politieke partijen presenteert de bewonersorganisatie Ommoord het plan om de snelweg door het Terbregse Veld te voorzien van een glazen overkapping. tunnel 664x302 tunnel2 664x442tunnel3
Door Movares ontwikkeld als ´de duurzame weg´ levert de wijk en omgeving een oplossing zonder geluidsoverlast en fijnstof uitstoot. De kosten voor de overkapping worden geraamd op € 30 miljoen extra. Paul Scheublin (bewoner) meldt dat er gestudeerd wordt op een betaalbare opzet. Het plan voor de overkapping is in Nederland nog niet eerder gerealiseerd, met welke reden? Tevens wordt opgemerkt dat in de huidige opzet geluidschermen worden geplaatst. Deze vormen overigens geen oplossing voor het geluidsprobleem en zeker geen reductie van de uitstoot van fijn stof.
In het aansluitende debat wordt gepraat over de extra kosten voor de overkapping maar ook zeker over de aanleg van de weg. Er wordt aan de bestuurders gevraagd om te stemmen voor of tegen de overkapping, waarbij wethouder Baljeu (VVD) zich onthoudt van stemming. Een ding is duidelijk, de stad Rotterdam wil niet voor kosten opdraaien.
Over de inpassing van de snelweg in het landschap van het Terbregse Veld is nog veel onduidelijk...
Ruud van der Velden (De Partij v.d. Dieren) wil schoon openbaar vervoer. Opnieuw onderhandelen met rijk over pot met geld. Arno Bonte (groen Links) wil geld voor een volledig ondergrondse weg en komt het Rijk niet over de brug, dan gaat plan niet door. Christine Eskes (CDA) noemt alsnog het belang voor de Molenlaan om de enorme verkeersdruk te verminderen. Deze opmerking wordt weggejouwd. Tot slot vraagt Mark de Boer (Christen Unie-SGP) om tot nog eens goed te kijken naar de goede alternatieven die de afgelopen jaren zijn gepresenteerd.
De avond wordt beëindigd door de dienstdoende stadswacht, de discussies gaan in de wandelgangen door….

 

Ir. Ingrid Douwes
Bewonersorganisatie Molenlaankwartier

0
Shares