Skip to main content

De plannen rond de aanleg A13 – A16 weer in een nieuwe fase gekomen

Op 11 en 12 februari heeft Rijkswaterstaat (RWS) samen met het Recreatieschap Rottemeren de nieuwe plannen gepresenteerd rond de inpassing van de A13-A16 in Overschie, Schiebroek, Hillegersberg en Terbregge. Op de link http://www.a13a16rotterdam.nl/Documenten/default.aspx zijn alle tekeningen en presentaties te vinden.

In Hillegersberg hebben we het meeste te maken met het deel Lage Bergse Bos, het gedeelte waar de weg in een overdekte tunnel op maaiveld komt te liggen. We kunnen ons aan de hand van de tekeningen wel min of meer een beeld vormen van hoe dat gaat worden.profiel B 200215 664x185

De tunnel gaat onder de Rotte door, die al vijf meter hoger ligt dan het gebied van het LBB. De weg in de tunnel wordt twee maal twee baans, een breedte van ongeveer 40 meter. De tunnel wordt 8 meter hoog en wordt afgedekt met grond en groenvoorzieningen. Bij de Grindweg verdwijnt de weg weer onder de grond.

Tussen de Rotte en ongeveer de Henriëtte Bosmanslaan wordt met grondverwerking een heuvellandschap over de weg gecreëerd, met allerlei recreatieve mogelijkheden. Ook rondom het vervolg van de weg komen min of meer steile glooiingen. Boven op de tunnel komt over de gehele lengte een recreatief wandelpad te liggen. In de 'Toelichting op het deelgebied' zijn alle details te lezen.

inspraak via gebiedstafels
In de loop van 2013/2014 heeft RWS in zogenaamde gebiedstafels bewoners en vertegenwoordigers van belangenorganisaties de gelegenheid gegeven met wensen en opmerkingen te komen. In de gebiedstafel voor het Lage Bergse Bos zaten namens onze Bewonersorganisatie Molenlaankwartier (de huidige Community InHillegersberg) Ingrid Douwes en Pieter van den Eijnden. Er kwam onder meer naar voren:

  • verleg de weg zo ver als mogelijk van de woonwijk vandaan
  • behoud zoveel mogelijk de huidige waterpartij
  • de molenstompen moeten blijven, en zelfs meer aandacht krijgen, dat geldt ook voor de molengang
  • de huidige BBQ plaats verplaatsen naar de achterkant, dat lost tevens de overlast op die het nu heeft
  • huidige horeca moet blijven, het moet voor nieuwe ondernemers aantrekkelijk worden iets nieuws op te zetten
  • het moet een bos blijven, en niet een saai, keurig park worden
  • zoveel mogelijk een flauw talud, bij steile taluds een goede functie bedenken (bv. klimwanden)
  • voldoende mogelijkheid voor een speelgelegenheid, voor rust, voor waterrecreatie
  • plaats de technische gebouwen (er komen er twee) aan de uiteinden van het bos
  • zorg voor goede geluidsvoorzieningen en bescherm de lucht

Een aantal van deze wensen is terug te vinden in het huidige Ontwerp Tracé Besluit. De weg verleggen is echter niet gelukt. De tunnel komt strak achter de huidige molenstompen te liggen, ter hoogte van de beide molenstompen zelfs afgescheiden door een rechtopgaande muur

Capture2.molen1 664x454

Bij doorberekening blijkt dat de taluds over het algemeen veel te steil zijn, mensen die minder goed ter been zijn kunnen het gebied niet betreden. En fietsers moeten van goeden huize komen! Dat geldt voor het zogenaamde heuvelgedeelte, maar al helemaal voor de rest van het tracé. Daar zal het dak van de tunnel vaak alleen via trappen te bereiken zijn.

Helaas ontbreekt er een fietsroute over het dak van de tunnel, een gemiste kans. Bovendien is er weinig tot geen fietsgelegenheid in het gedeelte vanaf de Henriëtte Bosmanslaan richting Grindweg, fietsers kunnen daar niet over de weg heen. De leefbaarheid van dat gedeelte gaat er zeker op achteruit ten opzichte van de huidige situatie.

niet horen, niet zien en niet ruiken – saldo 0
Dat is het motto voor de inpassing van de weg. Dat standpunt wordt ook breed gedragen door de gemeenteraad. Het was indertijd dan ook de grootste wens dat de tunnel ondergronds zou komen. In een vroeg stadium bleek een landtunnel op maaiveld echter het best haalbare. Gelukkig is er nog wel steeds een optie dat de tunnel zo diep mogelijk komt te liggen. Of dat gaat lukken moeten we afwachten. Op het gebied van beheersing van geluid en bewaking van de lucht is ook nog wel het een en ander te winnen. Dat geldt vooral voor de aangrenzende gebieden 110-Morgen, Schiebroek en Terbregge. RWS heeft aangegeven met de huidige middelen het geluid zo goed mogelijk te kunnen bestrijden tot saldo 0, voor de luchtverontreiniging gaat men saldo nul niet halen. Volgens RWS komt dat vooral ook door invloeden die buiten de A13-A16 liggen. Wat ons betreft kunnen ze die invloeden dan maar beter mee aanpakken.

het vervolg
Samen met Paul Scheublin van het Platform A13-A16 en de Belangenvereniging Hillegersberg Bergse Bos voeren we overleg over de geconstateerde problemen. We zullen dat in de eerste week van maart aan RWS kenbaar maken. De gebiedscommissie gaat advies uitbrengen bij de gemeente Rotterdam. De bedoeling is dat er een Voorlopig Ontwerp Tracé Besluit ligt rond mei. Dat plan ligt een aantal weken ter inzage, iedereen kan dan weer zienswijzen indienen.

reageer
We blijven het proces mee volgen en bewaken. Laat van u horen als u mee wilt denken of nieuwe ideeën wilt inbrengen. Hoe meer bewonersparticipatie hoe beter!

0
Shares