Enquête nieuw vuurwerkbeleid

Bent u een echte vuurwerkliefhebber? Of juist helemaal niet? Lees dan vooral even door. Want de gemeenteraad heeft op 21 maart een besluit genomen dat het Rotterdamse vuurwerkbeleid verandert.

Door dit besluit van de gemeenteraad is voortaan het afsteken van consumentenvuurwerk overal in Rotterdam verboden. Consumentenvuurwerk mag alleen afgestoken worden in de aangewezen vuurwerkzones. In die zones is vuurwerk afsteken toegestaan op oudejaarsavond vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur op 1 januari. Het is de bedoeling dat ieder gebied een of meer vuurwerkzones krijgt. Ook zijn er al zones aangewezen zoals parken en kinderboerderijen waar zeker geen vuurwerkzone kan komen.

Het nationale vuurwerk op de Erasmusbrug blijft bestaan. Maar wellicht zijn er elders in de stad ook locaties geschikt voor kleinere professionele vuurwerkshows. Het gemeentebestuur heeft alle gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités op korte termijn gevraagd om advies uit te brengen voor vuurwerkzones en voor locaties voor eventuele kleinere vuurwerkshows. Naar aanleiding hiervan nodigt de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek haar bewoners uit om hun mening over dit onderwerp te geven. Daarom vragen wij u om deze korte vragenlijst te beantwoorden. Alvast bedankt.Vergeet niet uw wijk aan te geven.
Vegeet niet de plekken op te geven waar GEEN vuurwerk afgestoken mag worden.


Vergeet niet aan te geven of u of uw gezin ook vuurwerk afsteekt.


Vergeet niet aan te geven op welke plekken bewoners vuurwerk mogen afsteken.
Vegeet niet de plekken op te geven waar vuurwerk afgestoken mag worden.
Vegeet niet op te geven of u een vuurwerkshow wilt hebben.

InHillegersberg homepage
Copyright © 2020 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians