Skip to main content

6 december en Nieuw Luchtvaartbesluit RTHA

Er is veel te doen rond de aanvraag van dit luchthavenbesluit en het eindproduct Participatietraject Nieuw Luchthavenbesluit RTHA (EPP) . Wij onderschrijven de brief, die vanuit de Wijkraden Hillegersberg en Schiebroek naar het College is gegaan omdat:

  • Participatie mislukt is doordat bewoners nauwelijks inbreng hadden
  • 2019 als referentiejaar wordt gebruikt: topjaar van vliegtuigbewegingen én klachten
  • Stillere vliegtuigen  niet minder verstoringen geven voor omwonenden
  • Meer stillere vliegtuigen  meer verstoringen geven ondanks theoretische berekeningen
  • De Wijkraden en bewonersorganisaties willen minder hinder (hooguit status quo) en dat onze nachtrust gegarandeerd is uit oogpunt gezondheid
  • RTHA zou: proefdraaien ’s morgens vóór 7 uur mee moeten tellen in geluidshinder, afwijken vluchtroutes beperken door betere afstemming Schiphol-RTHA want meer vliegen is onveiliger en geeft meer uitstoot wat nadelig is voor de gezondheid.

Lees meer in de brief van de wijkraden Hillgersberg en Schiebroek

Belanghebbende bewoners kunnen een zienswijze over dit EindProduct Participatietraject (EPP) uitspreken tijdens de Commissievergadering op dinsdagavond  6 december aanstaande , Stadhuis Rotterdam Coolsingel dat om 19:30 begint. Meld je daarvoor tijdig aan bij de griffie van de Commissie, Mobiliteit, Haven, Economie, Klimaat (MHEK ) van de Gemeenteraad  Rotterdam  : info@griffie.rotterdam.nl, t.a.v. de Commissiegriffier Wilco de Bel , of t.a.v. de Commissiesecretaris, Maura Nanlohy.

0
Shares