• Rubrieken
  • Participatie en meedenken

Participatie en meedenken

Voor de bewonersorganisatie InHillegersberg is een van de belangrijke speerpunten het contact met de achterban. Dat is met name ook belangrijk omdat de gemeente Rotterdam grote prioriteit legt bij de participatie door de bewoners. InHillegersberg wil daarin een organisatie zijn die zo goed mogelijk opvangt wat er leeft bij de bewoners, wensen doorgeeft, initiatief kan nemen in het ontwikkelen van nieuwe ideeën, kortom doorgeven, faciliteren. In deze rubriek delen we alle activiteiten waarbij we een beroep doen op de bewoners zoals bewonersavonden en algemene ledenvergaderingen.

A16 Rotterdam, Grondwater, Participatie

Vervolg ALV

Bestuurswisseling

Aftredende bestuursleden zijn Ingrid Douwes en Jaap Cuperus. Maria Kuster was in het bestuur secretaris en wordt adviseur beleid. Frans Elderson is in zijn nieuwe rol als bestuurslid secretaris. Hartelijk dank en welkom!

“Natte palen, droge voeten” is de titel van de presentatie van Sieb de Jong van de Commissie Grondwater tijdens de ALV. Hij gaat in op de achtergronden na een stukje geschiedenis van de wijk. De 3 oorzaken van paalrot zijn de verlaging van het polderpeil, lekkende riolering en bemalingen. Op 16 juli is de voortgangsrapportage op de site geplaatst waarin u meer kunt lezen.

Margreet Hovenkamp geeft namens het bestuur een presentatie met Terugblik 2014 en vooruitblik 2015.

Lees meer

Participatie

Workshop

U bent betrokken buurtbewoner.

Heeft goed contact met de buurt en weet graag wat er gaande is in de wijk.

Het lukt u niet altijd om te achterhalen wat er speelt of wat er in de toekomst aan een bepaalde situatie gedaan wordt. U weet ook niet goed waar u moet zijn voor meer informatie.

Lees meer

Participatie

ALV van 3 maart wordt verzet

In het InHillegersberg magazine stond in de aankondiging dat er op maandag 3 maart een Algemene Leden Vergadering (ALV) is gepland.
Op dit moment wordt er veel tijd en aandacht besteed aan de verkiezing voor de Gebiedscommissie.

Lees meer

  • 1
  • 2

logo

Bewonersorganisatie

Volg ons op