• Rubrieken
  • Participatie en meedenken

Participatie en meedenken

Voor de bewonersorganisatie InHillegersberg is een van de belangrijke speerpunten het contact met de achterban. Dat is met name ook belangrijk omdat de gemeente Rotterdam grote prioriteit legt bij de participatie door de bewoners. InHillegersberg wil daarin een organisatie zijn die zo goed mogelijk opvangt wat er leeft bij de bewoners, wensen doorgeeft, initiatief kan nemen in het ontwikkelen van nieuwe ideeën, kortom doorgeven, faciliteren. In deze rubriek delen we alle activiteiten waarbij we een beroep doen op de bewoners zoals bewonersavonden en algemene ledenvergaderingen.

Nieuws, Participatie

Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Leden Vergadering op maandag 25 juni in de Toorop Mavo, Tooroplaan 8, 3055VG te Rotterdam. U kunt u fiets in de fietsenstalling op het schoolplein plaatsen. We beginnen om 20 uur en we sluiten de avond af met een Hillegondabiertje.

Neem uw mobiele (smart) telefoon mee voor de interactieve sessie. We vragen aan u wat u belangrijk vindt voor de wijk.

Lees meer

Vliegverkeer, Participatie

Luchtmeetnet Hillegersberg- Schiebroek

Vorig jaar zijn we gestart met het iniatief “Luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek (LHIS)”. Het concept is eenvoudig. Bewoners plaatsen een meetapparaat in de tuin. Een sensor meet iedere minuut het gehalte fijnstof PM 2,5 op 30 plekken in de wijk. Daarnaast wordt NO2 iedere 4 weken met behulp van Palmesbuisjes op 16 plekken in de wijk gemeten.

Lees meer

Nieuws, Participatie

Bewonersavond en ALV 29 juni

Nieuws

Donderdagavond 29 juni vanaf 8 uur wordt er een bewonersavond en ALV georganiseerd. Inloop half 8 en de locatie is dit keer de Fonteinkerk. Het programma alsook enkele specifieke onderwerpen zijn terug te vinden in de nieuwsbrief die in het Molenlaankwartier en Oud-Hillegersberg wordt verspreid. Hieronder is de digitale versie en de stukken voor de ALV.

Lees meer

A16 Rotterdam, Grondwater, Participatie

Presentaties tijdens bewonersavond en ALV

Paul Scheublin praatte ons bij over de laatste stand van zaken A13A16. De aanwezigen hebben zeer geïnteresseerd toegehoord. Er werden kritische vragen gesteld en beantwoord. Eindconclusie was dat er goede resultaten zijn behaald bij het zoeken naar de beste inpassing van de weg in onze wijken en dat de weg nu op basis van het actuele tracébesluit zal worden aanbesteed. Rijkswaterstaat liet baanbrekend onderzoek uitvoeren naar de gevolgen voor grondwater voor de wijk. Lees hier de toelichting op dit onderzoek door Aniel Balla (Arcadis en Witteveen+Bos). Ook Rijkswaterstaat was aanwezig om vragen te beantwoorden. 

Hieronder vind u de presentaties en het overzichtelijke artikel in Hart van Holland:

"Tracé besluit A13A16 wordt of is in juni genomen, is er nog een laatste kans?" (PDF-document) door Paul Scheublin 

“Toelichting op het hydrologisch onderzoek A13A16” door Aniel Balla (Arcadis en Witteveen+Bos)

160629 HartvanHolland

Artikel van Froukje Aben in Hart van Holland (29 juni 2016)

 

In 2015 hebben we ons ingezet voor een goede inpassing van de A13A16. InHillegersberg nam deel aan de gebiedstafels en heeft een zienswijze ingediend op het ontwerptracébesluit voor de nieuwe verbinding. In 2016 wordt door de minister een beslissing genomen over de A13A16 en we blijven ons hiervoor inzetten. In verband met de verdiepte tunnelbak van 4 meter en de mogelijke impact op het grondwater in de wijk voert Commissie Grondwater gesprekken met Rijkswaterstaat.

 

Steun de Bewonersorganisatie InHillegersberg

Opkomen voor de belangen in de wijk gaat niet vanzelf en daarom zijn leden belangrijk. In deze tijd is het meer dan ooit nodig dat u ons helpt. Word of blijf daarom lid van de Bewonersorganisatie InHillegersberg. De jaarcontributie voor 2016 bedraagt minimaal € 20,- (meer mag ook). U bent lid wanneer u € 20,- heeft overgemaakt naar NL28INGB0002061251 tnv Bewonersorganisatie InHillegersberg te Rotterdam. In verband met de transactiekosten gaat onze voorkeur uit naar overboeken via internet bankieren. Zou u bij de omschrijving uw naam, adresgegevens (en liefst ook uw mailadres) willen vermelden? Uw gegevens aanmelden via www.inhillegersberg.nl/lid kan ook.

A16 Rotterdam, Grondwater, Participatie

Bewonersavond en ALV op 27 juni

Graag nodigen we u uit onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 27 juni 20.00 uur,  Argonautenweg 23 te Rotterdam. De agenda ALV 27 juni 2016, notulen ALV 25 juni 2015, jaarverslag 2015 concept en jaaroverzicht 2015 en budget 2016 concept vindt u op onze website www.inhillegersberg.nl.

Paul Scheublin praat ons bij over de laatste stand van zaken A13A16. Rijkswaterstaat laat baanbrekend onderzoek uitvoeren naar de gevolgen voor grondwater voor de wijk. Dit onderzoek wordt toegelicht door Aniel Balla (Arcadis en Witteveen+Bos). Ook Rijkswaterstaat is aanwezig om vragen te beantwoorden. De avond sluiten we af met een glaasje.

Lees meer

Participatie

Bewonersinformatiemarkt agenda

Onze allereerste bewonersinformatiemarkt gaan we woensdagavond 25 november houden bij de American International School van half 8 tot 10 uur. We hebben gekozen voor een actueel thema: veiligheid.

Uw input is daarbij gewenst, dus hierbij alvast het verzoek tot het invullen van een korte enquête

Lees meer

Participatie

Bewonersinformatiemarkt inHillegersberg

Bewonersinformatiemarkt inHillegersberg op woensdagavond 25 november bij the American International School of Rotterdam.
Het thema: veiligheid. Er worden diverse workshops gegeven.
De uiteindelijke agenda wordt binnenkort gedeeld op deze website en via Twitter en Facebook
Een van de workshops gaat over veiligheid: Hoe online offline goed kan helpen.

Lees meer

  • 1
  • 2

logo

Bewonersorganisatie

Volg ons op