Hof van Cossee

De gemeente Rotterdam heeft op 08-03-2019 een omgevingsvergunning afgegeven voor het Cossee terrein. Bezwaar kan binnen 6 weken worden gemaakt.

Het wordt globaal omsloten door de bebouwing langs de Bergse Dorpsstraat, Argonautenweg, Adriaen van der Doeslaan en Oude Raadhuislaan.  De exacte begrenzing van het projectgebied wordt gevormd door de aanwezige perceelgrenzen.

De omgeving wordt gekenmerkt door diverse functies. Aan de Oude Raadhuislaan en Adriaen van der Doeslaan voornamelijk woonfuncties en wel 62 woningen. Langs de Argonautenweg en Bergse Dorpsstraat voornamelijk centrumfuncties: detailhandel en horeca op straatniveau en wooneenheden op de hogere verdiepingen. De garageboxen blijven bestaan. Waar het kerkgebouw stond komen maatschappelijke voorzieningen.

 

Voor meer informatie: officiele bekendmakingen Hof van Cossee

 

Bezwaar kan gemaakt worden binnen 6 weken. Indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

Laat reactieformulier zien

logo

Bewonersorganisatie

Volg ons op

0
Shares