B&W in Hillegersberg

 Het college wil met Rotterdammers in gesprek over wat er in hun buurt speelt en wil ook weten wat er volgens de bewoners beter kan. Daarom gaat het college in de komende maanden op vrijdagochtend de wijken in om bewoners te spreken. Op vrijdag 30 november was Hillegersberg aan de beurt om het college van burgemeester en wethouders te ontvangen.


Er waren een kleine honderd bewoners aanwezig in Arcadia, het huis van de wijk. De bewoners mochten in twee rondes hun vragen stellen. Aan elke tafel zat naast een wethouder een ambtenaar, die aantekeningen maakte. Na deze twee rondes hielden twee bewonersorganisaties een presentatie waaronder Margreet Hovenkamp namens Bewonersorganisatie InHillegersberg. Zij gaf een toelichting op het Luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek. Dat is opgezet vanwege de cumulatieve ontwikkelingen rondom de wijk die impact hebben op de leef kwaliteit waaronder de kwaliteit van de lucht. Het Luchtmeetnet HIS is een initiatief van de 5 bewonersorganisaties en gefinancierd door de Gebiedscommissie HIS. Wethouder Arno Bonte zou later bekend maken dat dit jaar de gemeente Rotterdammers zelf de mogelijk biedt om een jaar lang de luchtkwaliteit te monitoren.


Aan het eind van de ochtend gaf elke wethouder een samenvatting van de gestelde vragen. Aan veel tafels bleek de leegstand van het winkelcentrum Bergse Dorpsstraat een belangrijk thema. Daarnaast was het verkeer in de wijk is een belangrijk thema. Met het oog op de aanleg van verschillende woonwijken is de verwachting dat de druk op de wegen alleen maar groter zal worden. Als reactie op de klachten over het verkeer op de Molenlaan is een verkeerscirculatieplan aangekondigd. De bewonersorganisatie zal daar actief betrokken bij zijn.

Het verslag van de bijeenkomst komt op de website https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/college-de-wijk-in/

InHillegersberg homepage
Copyright © 2020 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians