Goed nieuws over de locatie van Van der Valk

Het bestuur van de Stichting Behoud Kern en Plassen Hillegersberg (SBKPH) heeft goed nieuws voor onze wijk Oud Hillegersberg en het groene karakter van de Bergse Achterplas. Definitief gaan de woontorens op de locatie Van der Valk niet door! Dit komt omdat een particulier de grond heeft gekocht van Van der Valk om er alleen zijn eigen woonhuis op te bouwen. Heel erg goed nieuws dus!

Natuurlijk moet er nog een ruimtelijke ordeningsprocedure worden doorlopen. De bestemming nu is uitsluitend horeca, dit moet nog veranderen in wonen. Verwacht mag worden dat de bouwmassa aanzienlijk kleiner zal zijn dan het huidige vervallen pand en dat de omgeving ervan groen zal worden ingericht (aantrekkelijker dan het armetierige bos op de parkeerplaats). Hoe het verder gaat , daarover zullen we u in de komende tijd informeren.

Hoe was het ook al weer?

In het ontwerpbestemmingsplan Kern en Plassen in 2007 was aangegeven dat er op de locatie vdValk met een wijzigingsplan woningbouw was toegestaan. Van Ommen en de Groot als projectontwikkelaars hadden een plan voor 3 woontorens ontwikkeld. Namens en met financiĆ«le hulp van onze (SBKPH) leden/donateurs hebben wij samen met andere verenigingen alle juridische mogelijkheden benut om bezwaar te maken tegen dit wijzigingsplan. Tot aan de Raad van State in 2011. Uit eindelijk is  goedkeuring onthouden aan het wijzigingsplan, omdat ook de groenzone hierin werd betrokken. De gemeente heeft vervolgens in de reparatie van het bestemmingsplan geoordeeld om de locatie uitsluitend voor de bestaande functie te bestemmen: horeca. Er zou een projectplan met procedure nodig zijn om de functie te wijzigen. Sinds die tijd is er op twee fronten het een en ander gebeurd.

1.       Qua ruimtelijke ordening zijn diverse plannen voor Hillegersberg gemaakt, waarbij steeds gold voor de omgeving van de vdValklocatie: het behoud van het groene karakter van de Achterplas.

2.       De projectontwikkelaar zag wegens oa de crisis de ontwikkeling van dure appartementen niet meer zitten en wilde van de overeenkomst met vdValk af. Dit is een lange juridische strijd geworden die uiteindelijk is geĆ«indigd met een schikking dit jaar.

Vervolgens hebben diverse ontwikkelaars hun oog laten vallen op deze locatie. Echter zij zijn onder meer afgeschrikt door de voorgeschiedenis en de te verwachten procedurele hobbels om hier een aanzienlijke bouwmassa te realiseren.

De heer Perridon vond de locatie ideaal voor een nieuw woonhuis en kocht half december de grond van Van der Valk.

En zo komt onze intensieve inzet van de jaren 2007-2011 ten slotte heel goed tot zijn recht!

Namens het bestuur van SBKPH Tineke van Oosten en John Post

Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2020 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians