Informatiebijeenkomst Zorgvilla Hillegersberg

Op de locatie waar nu nog de Salvatorkerk aan de Mozartlaan in Hillegersberg staat, wordt in overleg met de gemeente door projectontwikkelaar HD Groep een zorgvilla ontwikkeld ten behoeve van de zorgverlener Martha Flora. In dit kader vond dinsdagavond 2 november een informatiebijeenkomst voor omwonenden plaats in de Salvatorkerk. Medewerkers van gemeente Rotterdam, ontwikkelaar en architect HD en zorgverlener Martha Flora konden de vragen over het ontwerpwijzigingsplan van belangstellenden beantwoorden. De inloopavond trok veel belangstelling.

Wij spraken onder andere ontwikkelmanager Mark Logtenberg en architect Martijn Verhagen van HD over de ontwikkeling van deze zorgvilla. Mark: "De nieuwbouw zorgvilla is door HD ontwikkeld volgens het programma van eisen van Martha Flora en is bedoeld als woongebouw voor ouderen met dementie. De bewoners kunnen bij Martha Flora hun leven zoals ze dat gewend zijn, zo lang mogelijk voortzetten. De bewoners kunnen uiteraard rekenen op waardigheid en welbevinden met de beste dementiezorg, 24 uur per dag.  Een eventuele partner kan mee verhuizen. In de Zorgvilla zijn naast 24 eenpersoonsappartementen, namelijk ook 5 echtpaarappartementen. De mantelzorger kan daarbij de zorg uit handen geven en heeft weer tijd voor zichzelf en hierdoor ook voor elkaar."OOG03

Aan de hand van een maquette, tekeningen en artist impressies werd het beoogde plan tijdens de informatieavond gepresenteerd. Architect Martijn Verhagen van HD architectuur, gaf uitleg over het ontwerp en het proces. Martijn: "Mijn inspiratie voor het ontwerp heb ik gevonden bij de beroemde architect Frank Lloyd Wright. Inspiratiebron voor deze villa was de architectuur uit de jaren ’20/ ’30. Dit om aansluiting te vinden bij de waarneming van de toekomstig bewoners met dementie. De doelgroep psychogeriatrische zorg gaan in hun belevingswereld namelijk terug naar hun jongere jaren. De bijzondere kapvorm en de herkenbare sfeer van de voorbeelden van Frank Lloyd Wright uit deze periode maakt de gewenste intimiteit en geborgenheid voor de bewoners. Uitgangspunt was een goed functioneel ontworpen gebouw en met de gekozen architectuur het gebouw goed in te passen in de wijk." 

IMG 0045Martijn legt uit dat het kwaliteit van het wonen en goede zorg voorop staat. "Een tuin is in gebruik essentieel voor deze kwaliteit. De tuin is het verlengstuk van de gemeenschappelijke ruimten, of van de ‘Meander’ zoals Martha Flora de aaneenschakeling van woonkamer met keuken, eetkamer, atelier en bibliotheek noemt. De Meander gaat over in de tuin. De tuin die van groot belang is voor beleving van de zintuigen van geluid, licht, geuren en aanrakingen. Bij mensen met dementie spelen deze zintuigen een grote rol in hun dagelijkse belevingswereld. Een afwisselende tuin met ruimte voor geuren en kleuren - voor contact met de straat, voor ontmoeten, voor activiteiten en beweging - is een kwaliteit van grote toegevoegde waarde."

"Daarnaast is het groene karakter van de wijk kenmerkend. In aansluiting hierop is een gebouw in het groen ontworpen, als verbijzondering in het stedenbouwkundig weefsel op de kruising van de Mozartlaan en Schubertlaan. Een ruime representatieve groenzone als voortuin met kijkgroen is aanwezig rondom het gebouw. Hiermee is een zachte en geleidelijke overgang tussen openbaar en privé gecreëerd.  De intieme ’open’ tuin is gesitueerd aan de achterzijde. Het doel was de tuin verbinding en interactie te geven met de straat. Met een lage groene erfafscheiding is deze toch besloten en afgebakend."

De voornaamste vragen tijdens de informatiebijeenkomst gingen met name over het parkeren; parkeren op eigen terrein of in de buurt. De parkeeroplossing is dan ook een afweging waarbij de buurt en de omwonenden bewust betrokken worden. Bij deze keuze van de parkeeroplossingen wegen een aantal zaken mee. Mark: "Allereerst de doelgroep; ouderen met een verpleeghuis indicatie en de diagnose dementie. Zij wonen in hun nieuwe huis; de zorgvilla. Zij hebben geen parkeerbehoefte meer. Bezoekers of personeel komen uit de directe omgeving. Zij komen grotendeels met de fiets of lopend. In het gepresenteerde plan is het parkeren volledig op eigen terrein getekend. Dit is echter wel ten koste gegaan van de kwaliteit van de tuin en de groene wijkbeleving."

Op verzoek van de gemeente, heeft HD recent een parkeertelling onderzoek in de buurt rondom de Salvatorkerk laten uitvoeren. Deze parkeertelling heeft aan de hand van een rapportage inzicht gegeven in de parkeerdruk en het aantal vrije parkeerplaatsen in de buurt. De gemeente dient aan de hand hiervan nog een keuze te maken in de definitieve parkeeroplossing.VOGEL01

De nieuwe Zorgvilla op de Salvatorkerklocatie kan het beste vergeleken worden met Huize ten Donk aan de Molenlaan en met de Berghse Haven aan de Straatweg. Een veelgemaakte associatie met het Reuma Verpleeghuis gaat echter hier zeker niet goed op. Het Reuma Verpleeghuis is een plek voor tijdelijke opvang. Hier is sprake van veel aan- en afvoer van taxi’s en ambulances. Dat is bij Zorgvilla’s niet het geval. 

Martijn was blij verrast met de positieve reacties op het ontwerp en het plan. "Een betrokken buurt is fijn. Kritisch zijn mag uiteraard ook. Dat ben ik als architect ook en dat ben ik ook verplicht naar de eindgebruikers. Voor hun is het straks immers hun nieuwe thuis en een plek om het leven dat je geleefd hebt, voort te zetten in je vertrouwde buurt."

De ontwikkeling is te volgen via de eigen Facebook pagina van Zorgvilla Hillegersberg https://www.facebook.com/Zorgvillahillegersberg en via de website van HD http://www.overhd.nl/projecten/zorg/Zorgvilla-hillegersberg

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Martijn Verhagen – architect

Mark Logtenberg – ontwikkelmanager

Laat reactieformulier zien
InHillegersberg homepage
Copyright © 2020 InHillegersberg. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians