Nieuws over grondwater

In deze rubriek wordt melding gedaan van actuele activiteiten van de commissie grondwater Hillegersberg. In 2016 wordt gewerkt naar het eind doel: een overeenkomst met gemeente en hoogheemraadschap over de te nemen maatregelen ter voorkoming van paalrot door grondwaterherstel.


Grondwater

Oorzaken droogstand funderingen Kleiwegkwartier

De commissie Grondwater van Oud Hillegersberg heeft deze week het rapport over de Graven- en Bloemenbuurt gepresenteerd.

Zoals bekend wordt door Goed Gefundeerd in het Kleiwegkwartier hard gewerkt aan onderzoek naar en herstel van funderingen. Op verzoek van bewoners heeft de commissie grondwater Oud Hillegersberg onderzocht  wat de oorzaken zijn van de plotselinge lage grondwater stand vanaf 2003.

Lees meer

Grondwater

Introductie grondwater

Een eerste introductie presentatie over grondwater door Sieb de Jong. 
Deze presentatie is onderdeel van een van drieluik van lezingen. 

Lees meer

Grondwater

Overleg over grondwater met wethouder

De commissie Grondwater van InHillegersberg is redelijk positief over het recente gesprek met wethouder Eerdmans (buitenruimte). Goed nieuws was bijvoorbeeld dat er inmiddels in plaats van betonnen ook gebakken straatklinkers zijn ontwikkeld die waterpasserend zijn, zodat  bij rioolvervanging in deze wijk toch ook weer het aanzien van de gebakken klinker in de oude straten blijft bestaan. 

Lees meer

Eerdmans brengt bliksembezoek aan Oud Hillegersberg

De commissie grondwater Oud Hillegersberg (OH)nodigde wethouder Joost Eerdmans uit om kennis te maken met de grondwater- en funderingsproblematiek in deze hoog gelegen wijk. Ook hoogheemraad Agnes van Zoelen was aanwezig. Beide bestuursleden kregen het boekje “Grondwateraanvulling van funderingshout” aangeboden. Hieraan is landelijk gewerkt door gemeenten en organisaties. Ook de gemeente Rotterdam en de bewoners van OH hebben hieraan meegewerkt. ”Een handig en beknopt overzicht van de mogelijke maatregelen voor behoud van houten  funderingen”, merkte de hoogheemraad op.

Lees meer

Subsidie voor preventie grondwaterproblematiek

Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg (BOH) heeft het gewenste bedrag (€24.340,-) gekregen van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek voor de grondwaterproblematiek. Ambtelijk was geadviseerd veel minder te geven.

 De commissie Grondwater van de BOH wil aansluitend op het al verrichte werk nog vijf achtergrondrapporten en drie studies (laten) doen. De reden is dat de gemeente Rotterdam en hoogheemraadschap van Schieland zo beter kunnen worden geïnformeerd over de doelmatigheid van te nemen maatregelen.Eerder dit jaar is al een rapport door de BOH aangeboden aan de gemeenteraad en de verantwoordelijk wethouder. Ook zijn er afspraken gemaakt met de gemeente en het hoogheemraadschap om expliciet rekening te houden met het gevaar van paalrot bij besluitvorming over riolering en inrichting van de buitenruimte. Desondanks is volgens de commissie Grondwater de gemeente huiverig om zich aan afspraken te houden.

Lees meer

logo

Bewonersorganisatie

Volg ons op