Adviezen aan bewoners

Op deze pagina treft u alle adviezen aan over het voorkomen van paalrot door grondwaterherstel.

Naast overheden kunnen bewoners ook zelf maatregelen treffen. Hiertoe zijn twee adviezen opgesteld: hoe zelf te meten hoe het met het grondwater en eigen fundering is gesteld en hoe hemelwater kan worden afgekoppeld naar de bodem.


logo

Bewonersorganisatie

Volg ons op